Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 202 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fiziksel Kimya
İngilizce Physical Chemistry
Dersin Kodu
KIM 202 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nurseli Uyanık
Dersin Amaçları ) Mühendislik öğrencilerine temel fizikokimya kavramlarını öğretmek
2) Temel kavramları değişik kimyasal sistemlere uygulayabilme becerisini kazandırmak.
3) Güncel hayatta ve mühendislikte karşılaşılan problemlere fizikokimya çerçevesinde bakabilme becerisini kazandırmak
Dersin Tanımı Fiziksel kimyanın temel kavramları, ideal ve gerçek gazlar, termodinamiğin 1., 2. ve 3. prensipleri, iş, ısı, entalpi, entropy, Gibbs ve Helmholtz serbest enerjileri, kimyasal potansiyel, denge, faz dengeleri, faz diyagramları, koligatif özellikler, gazların kinetik teorisi, basit karışımlar, reaksiyon hızı ifadeleri, çarpışmalar, reaksiyon kinetiği, hız yasası, reaksiyon tipleri, katalizörler ve katalitik reaksiyonlar, elektrokimya, iletkenlik ve piller.
Dersin Çıktıları 1) Gerçek ve ideal gaz denklemlerini kullanabilme
2) Moleküler çarpışma elemanlarını hesaplayabilme ve dağılım fonksiyonlarını kullanabilme.
3) Termodinamiğin 1., 2. ve 3. yasalarını kimyasal olaylarda gözlemleyebilme
4) Kimyasal proseslerde denge kavramını kullanabilme
5) İdeal ve ideal olmayan çözeltilerin fizikokimyasal özelliklerini
6) Kimyasal tepkimelerde tepkime hızını bulabilme ve hızı etkileyen faktörleri istenilen şekilde değiştirebilme
7) Elektrokimyanın temel kavramlarını uygulayabilme becerilerini kazanır
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024