Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / FIZ 114E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sürekli Ortamlar Fiziği
İngilizce Physics of Continuous Media
Dersin Kodu
FIZ 114E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Esra Alveroğlu Durucu
Dersin Amaçları 1. Newton yasalarını ve korunum teoremlerini kullanarak kütleçekim probleminin analizi
2.Titreşim ve dalga hareketinin temellerini öğretmek
3. Sürekli ortamlar mekaniğine giriş
4. Termodinamiğin temelleri
Dersin Tanımı Kütleçekimi, Periyodik hareketler, Serbest titreşimler, Zorlamalı titreşimler ve rezonans olayı,
Duran ve ilerleyen dalgalar, Akışkanlar mekaniği, Ses. Sıcaklık ve ısı aktarımı, Termodinamiğin
birinci yasası, Gazların kinetik kuramı, Termodinamiğin ikinci yasası.
Dersin Çıktıları 1.Newton evrensel çekim yasasını uygulayabilme
2.Salınım yapan basit sistemlerin tabii salınım frekanslarını bulma
3. Dalga mekaniği
4. Arşimed ve Bernouilli yasaları
5.Gaz, sıvı ve katılarda ses
6. Isı transferi
7. Termodinamiğin 1. yasası
8.Termodinamiğin 2. yasası
Önkoşullar FIZ 113 MIN DD veya FIZ 111 MIN DD veya FIZ 111E MIN DD
veya FIZ 101 MIN DD veya FIZ 101E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024