Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 242 - İstatistik
 

MAT 242 - İstatistik

Dersin Amaçları

Bu dersin temel amacı öğrencilere ileri düzeyde ihtiyaç duyacakları matematiksel istatistik konularında sağlam temel oluşturmaktır.
İstatistik modeller; hipotez testlerinin ana prensipleri konularını izah eder.

Dersin Tanımı

İstatistik modeller; hipotez testlerinin ana prensipleri ve teorisi, Parametre tahmin yöntemleri, olabilirlik fonksiyonu ve maksimum olabilirlik tahmin edicileri. Tahmin edicilerin özellikleri, Fisher-bilgi ve etkinlik; maksimum olabilirlik tahmin edicilerinin asimtotik dağılımı, Güven aralıkları ve testler, Hipotez testlerinde optimumluk kriteri: rasgele testler; güçlü testler, Neyman-Pearson teoremi, Eşanlı en güçlü testler; olabilirlik oran testleri; Yeterli istatistik: yeterliliğintanımı, Factorization and Fisher-Neyman criteri, The Rao-Blackwell teoremi .Minimal ve tam yeterli istatistik, En iyi yansız tahmin edici. Lehmann-Scheffe teoremi. Tek Ana Kütle Ortalaması Hipotez Testi, Bağımsız iki ana kütle ortalama farkları testi Eşleştirilmiş iki grup arasındaki ortalama farkları testleri. Bazı Parametrik olmayan testler. Tek yönlü ve iki yönlü Varyans analizi.Regresyon analizi.

Koordinatörleri
Mustafa Nadar
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024