Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 104 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Organik Kimya
İngilizce Organic Chemistry
Dersin Kodu
KIM 104 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yeşim Gürsel
Dersin Amaçları 1. Organik Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2. Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3. Öğrencilerin organik problemleri çözme becerilerini geliştirmek.
4. Organik Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.
5. Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve organik kimyanın mühendislik için önemini anlamalarını sağlamak.
Dersin Tanımı Kimyasal Bağlar, Karbon Atomu, Hibrit Orbitalleri, Alifatik Hidrokarbonlar (Alkanlar, Siklo alkanlar), Alkenler, Alkinler, Halojenli Bileşikler- Alkoller, Dioller, Eterler, Aromatik Bileşikler, Aldehit, Ketonlar, Karboksilli Asitler ve Türevleri, Aminler ve polimerler
Dersin Çıktıları 1. To learn and apply the basic concepts and principles of organic chemistry.
2. To provide and apply the theoretical and practical knowledge together.
3. To improve and solve the ability of organic problem solving and to decide critical decisions S
4. To learn and apply the importance of organic chemistry on the daily life.
5. To help the students thinking positively, logical and to understand the importance of organic chemistry for engineering.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1)Organic Chemistry” (Philip.S.Bailey, Christina A.Bailey ), Prentice Hall, 2000.
2)Organic Chemistry” (Robert C.Atkins, Francis A.Carey), 3th Ed.Mc Graw Hill, 2002
3)“Organic Chemistry” (Solomons & Fryhle ), 8th Ed.J&Wiley, 2004.
4)Organik Kimya “Yaşamın Kalbi” Ed. Prof. Dr. Yılmaz Yıldırır, Bilim Yayıncılık, 2011.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023