Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 111 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Genel Kimya I
İngilizce General Chemistry
Dersin Kodu
KIM 111 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
4 4 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Makbule Koçak
Makbule Koçak
Dersin Amaçları 1. Temel kimya bilgilerinin teorik ve uygulamalı bir şekilde öğrenciye verilmesi.
2. Problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi.
3. Ders bilgisinin, genel eğitim müfredatı kapsamında temel bilim ve teknoloji alanında araştırma ve inceleme yapmayı geliştirmesi
Dersin Tanımı Anlamlı sayılar, kimya ve stokiyometri, kimyasal formüller ve tepkimeler, atomlar ve atom teorileri,atomun yapısı, periyodik cetvel ve bazı atomik özellikler, kimyasal bağlar, moleküler geometri, gazlar ve gaz yasaları, sıvılar, katılar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, termokimya, kimyasal kinetik.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler;
1. Maddenin özellikleri, anlamlı rakamlar ve atom modelleri ile ilgili teoriler, periyodik cetvel hakkında yorum ve uygulama yapabilme,
2. Kimyasal tepkimelerde stokiyometriyi kullanarak hesaplamalar yapabilme ve kimyasal bileşikleri adlandırma,
3. Sıvı çözeltiler ve gazlar ile ilgili farklı teori uygulama ve problem çözebilme,
4. Isı, iş, entalpi, iç enerji ile ilgili uygulamalar yapabilme,
5. Atomun elektronik yapısı ile ilgili teoriler, periyodik cetvel hakkında yorum ve uygulama yapabilme,
6. Bağ kavramı ve bağ kavramı ile ilgili çeşitli teorileri kullanarak, kimyasal bileşiklerin üç boyutlu yapılarını gösterebilme,
7. Moleküller arası kuvvetler, sıvılar ve katıların kristal yapilari ile ilgili bilgi sahibi olma,
8. Kimyasal kinetik ile ilgili problemleri çözebilme,
Önkoşullar .
Önkoşul yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı -Genel Kimya I ve II, İlkeler ve Modern Uygulamalar,onuncu Baskıdan Çeviri, Çeviri Editor Tahsin Uyar, Palme Yayıncılık
-General Chemistry, 9th edition, R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring, J.F. Madura, Prentice-hall Int.Inc., 10. Baskı.
Diğer Referanslar -Tüm Diğer Genel Kimya Ders Kitapları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023