Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 211E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Analitik Kimya
İngilizce Analytical Chemistry
Dersin Kodu
KIM 211E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
4 4 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ferah Çalışır
Dersin Amaçları 1..Analitik Kimya açısından önemli temel kimyasal prensipleri vermek
2.Deneysel verilerin doğruluğu ve kesinliği muhakemesini vermek
3. Bu kavramları istatiktiksel uygulamalarla keskinleştirmek
4. Analitik kimyada gravimetrik ve titrimetrik teknikleri vermek
Dersin Tanımı Kantitatif Analiz Basamakları; Çözeltilerin konsantrasyonlarını ifade etme metodları; Kimyasal analizlerde hata; Analiz verilerinin hesaplanmasında istatistik uygulamalar; Gravimetrik analiz yöntemleri; Titrimetrik analiz yöntemleri ; Sulu çözelti kimyası; İyonik dengelere elektrolitlerin etkisi; Denge hesaplarının kompleks sistemlere uygulanması; Nötralizasyon titrasyonlarının teorisi; Kompleks asit baz sistemlerin titrasyon eğrileri; Kompleks oluşum titrasyonları; Çökelme titrasyonları; Tüm konuların gözden geçirilmesi
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Kantitatif Analiz Basamaklarını,
2. Çözeltilerin konsantrasyon kavramlarını,
3. Kimyasal analizlerde hata ve analiz verilerinin hesaplanmasında istatistik uygulamalarını,
4. Gravimetrik ve titrimetrik analiz yöntemlerini,
5. Asit, baz ve tampon çözelti kavramlarını,
6. Denge hesaplamalarının kompleks sistemlere uygulama becerilerini öğrenir.
Önkoşullar KIM 112 MIN DD veya KIM 112E MIN DD veya KIM 114 MIN DD
veya KIM 114E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Fundamentals of Analytical Chemistry, D.A.Skoog, D.M.West, F.J.Holler
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021