Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 104E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mathematics II
İngilizce Mathematics II
Dersin Kodu
MAT 104E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
4 3 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Matematik Bölümü
Dersin Amaçları 1.Genelleştirilmiş integrallerde, Dizilerde, serilerde yakınsaklık kavramlarını ve bunların uygulamalarını öğretmek.
2.Çok değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev ve integral kavramlarını kullanma becerisi sağlamak.
3.Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı Genelleştirilmiş integraller, Uzayda vektörler, Vektör-Değerli Fonksiyonlar, Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türevler, Çok Katlı İntegraller, Sonsuz diziler ve Seriler,
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci,
1. Genelleştirilmiş integrallerin yakınsaklığnı bulabilme
2. Bir fonksiyonu Taylor Serisine açabilme ve yapılan hata payını bulabilme,
3. Üç boyutlu uzayda vektörlerin, vektörel ve skaler çarpımını hesaplayabilme; doğru, düzlem ve kuadrik yüzey denklemlerini yazabilme,
4. Vektör değerli fonksiyonlar için limit, süreklilik, ve integral kavramlarını kullanabilme,
5. Çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik kavramlarını kullanabilme; kısmi türev hesaplayabilme; teğet düzlem, doğrultuya göre türev ve gradiyent bulabilme; ekstremum problemlerini ikinci türev testi ve Lagrange çarpan metodu ile çözebilme,
6. Çok katlı integralleri çözebilme; alan ve hacim hesabında çok katlı integralleri kullanabilme,
7. Dizilerin ve serilerin yakınsaklığını; kuvvet serilerinin yakınsaklık yarıçapını bulabilme,

becerilerini kazanır.
Önkoşullar MAT103 MIN DD / MAT103E MIN DD/MAT101E MIN DD/MAT 101 MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Thomas’ Calculus, 10th Edition, G.B Thomas, R. L. Finney, M.D.Weir, F.R.Giordano, Addison-Wesley, 2005.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020