Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 210E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Matematiği
İngilizce Engineering Mathematics
Dersin Kodu
MAT 210E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 4 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İbrahim Kırat
Dersin Amaçları 1. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemlerini öğretmek, matris ve determinant kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
2. Diferansiyel denklemleri anlamak, kurmak, çözmek ve yorumlamak için gerekli olan temel kavramları tanıtmak ve çeşitli tipte diferansiyel denklem çözme teknikleri öğretmek.
3. Matematik bilgilerini mühendislik problemlerine uygulama becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Matrisler ve Lineer Denklem Sistemleri, Vektör uzayları, Özdeğerler ve Özvektörler, Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler, Laplace Dönüşümleri, Birinci Mertebeden Lineer Diferensiyel Denklem Sistemleri
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci,
I. Lineer denklem sistemlerinin çözümünü bulma, Matrislerle aritmetik işlemler yapabilme, Matrisin tersini bulabilme; Matrisin determinantı hesaplayabilme ve Cramer kuralını kullanarak lineer sistemleri çözebilme,
II. Vektör uzayı, taban ve boyut kavramlarının önemini öğrenme; Matrislerin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulabilme,
III. Diferansiyel denklemleri belli özelliklerine göre sınıflandırabilme,
IV. Birinci mertebeden lineer ve belirli tipte lineer olmayan diferansiyel denklemleri çözme, çözümleri yorumlama ve lineer denklem çözümleri için varlık ve teklik koşullarını anlama,
V. Yüksek mertebeden sabit katsayılı lineer denklemler için çözüm bulma ve Lineer bağımsız çözümlerden tüm çözümleri türetebilme; Lineer diferansiyel denklem sistemlerini lineer cebir yöntemleriyle çözebilme; Laplace dönüşümü kullanarak başlangıç değer problemleri çözebilme
becerilerini elde eder.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Differential Equations & Linear Algebra (3rd Edition), C. H. Edwards, D. E. Penney, (2011) Pearson.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024