Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 103 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Matematik I
İngilizce Mathematics
Dersin Kodu
MAT 103 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
4 3 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Matematik Bölümü
Dersin Amaçları 1.Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramlarını öğretmek.
2.Türev ve integral kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
3.Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Eğri Çizimi, Asimptotlar
lar, Integral, İntegral Hesabının Temel Teoremi, İntegralin Uygulamaları, Kutupsal Koordinatlar, Transandan Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Belirsizlik Şekilleri, L’Hopital Kuralı
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci,
I.Tek değişkenli fonksiyonlarda Limit ve süreklilik kavramlarını kullanabilme,
II.Fonksiyonların grafiğinin, asimptot, kritik nokta, azalan/artan ve konkavlığının incelenerek çizilmesi,
III.Maksimum minimum problemlerinin kurulması ve çözülmesi,
IV.Integral Hesabın Esabı Esas Teoremini kullanarak belirli integral hesabı ve alan hacim , uzunluk hesabını belirli integral yardımıyla çözebilme,
V.Transandan Fonksiyonlarla işlem yapma ve integral alma tekniklerini uygulama,
VI.Belirsizlik şekilleri ve L’Hopital kuralı yardımıyla limit bulabilir.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Thomas’ Calculus, 10th Edition, G.B Thomas, R. L. Finney, M.D.Weir, F.R.Giordano, Addison-Wesley, 2005.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023