Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / FIZ 102E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fizik II
İngilizce Physics II
Dersin Kodu
FIZ 102E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Yaşar Yılmaz
Dersin Amaçları 1. Elektrik ve manyetizmanın temel kavram ve yasalarını öğrenmek,
2. Bu temel yasaları kullanarak bazı basit yük ve akım dağılımları için elektrik alan ve manyetik alanları hesaplayabilme becerisi kazanmak,
3. Elektrik yüklerinin, elektrik ve manyetik alanlardan nasıl etkilendiğini öğrenmek,
4. Maxwell denklemlerini kullanarak elektromanyetik dalgaların temel özelliklerini anlamak.
Dersin Tanımı Bu, elektrik, manyetizma ve elektromanyetizma hakkında giriş düzeyinde bir fizik dersidir. Ana konular: Coulomb yasası ve elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik potansiyel, sığa, elektrostatik enerji ve dielektriklerin özellikleri, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alan, manyetik alan kaynakları, Faraday yasası, indüktans, Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar.
Dersin Çıktıları I. Yükler arasındaki elektrik kuvvetini hesaplamak için Coulomb yasasını kullanma,
II. Yük dağılımına bağlı elektrik alanını hesaplama,
III. Elektrik akısının ne anlama geldiğini ve nasıl hesaplanacağını anlama,
IV. Simetrik bir yük dağılımına bağlı elektrik alanını hesaplamak için Gauss yasasını kullanma,
V. Bir yük topluluğunun elektrik potansiyel enerjisini hesaplama,
VI. Bir yük topluluğunun uzayda bir noktada ürettiği elektrik potansiyelini hesaplama,
VII. Elektrik alanını hesaplamak için elektrik potansiyelini kullanma,
VIII. Kapasitörleri n yapısını ve yük depolama yeteneğini ölçen sığanın nasıl hesaplandığını anlama,
I. Yükler arasındaki elektrik kuvvetini hesaplamak için Coulomb yasasını kullanma,
II. Yük dağılımına bağlı elektrik alanını hesaplama,
III. Elektrik akısının ne anlama geldiğini ve nasıl hesaplanacağını anlama,
IV. Simetrik bir yük dağılımına bağlı elektrik alanını hesaplamak için Gauss yasasını kullanma,
V. Bir yük topluluğunun elektrik potansiyel enerjisini hesaplama,
VI. Bir yük topluluğunun uzayda bir noktada ürettiği elektrik potansiyelini hesaplama,
VII. Elektrik alanını hesaplamak için elektrik potansiyelini kullanma,
VIII. Kapasitörleri n yapısını ve yük depolama yeteneğini ölçen sığanın nasıl hesaplandığını anlama,
IX. Bir şebekeye bağlı kapasitörleri analiz etme,
X. Bir kapasitörde depolanan enerji miktarını hesaplama,
XI. Dielektriklerin ne olduğunu ve kapasitörleri nasıl daha etkili hale getirdiklerini anlama,
XII. Elektrik akımının anlamını ve bir iletkende yüklerin nasıl hareket ettiğini anlama,
XIII. Bir iletkenin direncini boyutlarından ve özdirencinden hesaplama,
XIV. Seri veya paralel olarak çoklu dirençli devreleri çözümleme,
XV. Hem direnç hem kapasitör içeren devreleri çözümleme,
XVI. Yüklü bir parçacığın manyetik alandaki hareketini çözümleme,
XVII. Akım taşıyan iletkenler üzerindeki manyetik kuvvetleri çözümleme,
XVIII. Hareketli bir yüklü parçacık tarafından üretilen manyetik alanın doğasını anlama,
XIX. Akım taşıyan bir iletken elemanı tarafından üretilen manyetik alanı ifade etme,
XX. Akım taşıyan uzun, düz bir tel tarafından üretilen manyetik alanı hesaplama,
XXI. Akım taşıyan, çember şeklinde bükülmüş bir telin ürettiği manyetik alanı hesaplama,
XXII. Simetrik akım dağılımlarının manyetik alanını hesaplamak için Ampere yasasını kullanma,
XXIII. Faraday yasasının bir döngüde indüklenen emk ile döngü içindeki manyetik akı değişimini nasıl ilişkilendirdiğini anlama,
XXIV. Manyetik alanda hareket eden bir iletkende indüklenen emk’yi hesaplama,
XXV. Değişen bir manyetik akının, bir yük dağılımınca üretilenden çok farklı bir elektrik alanı oluşturduğunu anlama,
XXVI. Hem elektrik hem de manyetizmayı tamamen tanımlayan dört temel denklemi anlama,
XXVII. Bir bobindeki zamanla değişen bir akımın, ikinci, bağımsız bir bobinde nasıl emk oluşturabileceğini anlama,
XXVIII. Bir devrede indüklenen emk’yi aynı devredeki akım değişim hızına ilişkilendirme,
XXIX. Manyetik alanda depolanan enerjiyi hesaplama,
XXX. Bir direnç ve bir indüktör (bobin) içeren devreleri çözümleme,
XXXI. Hem indüktör hem de kondansatör içeren devrelerde neden elektriksel salınımların oluştuğunu anlama,
XXXII. Işık hızının, elektrik ve manyetizmanın temel sabitleri ile ilişkisini anlama,
XXXIII. Sinüzoidal bir elektromanyetik dalganın yayılımını betimleme,
XXXIV. Elektromanyetik bir dalganın taşıdığı gücü belirleme
becerilerini elde eder.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023