Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 214 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Modern Ortadoğu
İngilizce Modern Middle East
Dersin Kodu
ITB 214 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mustafa İnce
Dersin Amaçları 1. Öğrencileri Ortadoğu’daki ana tarihi süreçler hakkında bilgilendirmek
2. Öğrencilerin bölgenin mevcut durumunu ve günümüzde yaşanmaka olayları anlaması için gerekli olan bilgiyi kendilerine sağlamak
3. Öğrencileri bölgenin sosyo-külterel zenginliği ve çeşitliliğiyle tanıştırmak
4. Öğrencileri bölgenin genel özellikleri ve sorunları hakkında donanımlı kılmak ve bölgenin önemli ülkelerine odaklanarak belirli konular üzerinde derinleşmek
Dersin Tanımı Tanışma, Dersin Tanıtımı, Kaynaklar; Bizans ve Persler Arasında Ortadoğu: Kültürel Özellikler; Emeviler ve Abbasiler: Siyasi Sorunlar; İslam Kültürünün Altınçağı: Endülüsten Çin’e Ortak Kültürün Temelleri; Osmanlı İdaresinde Ortadoğu; 19. Yüzyılda Ortadoğu’da Modernleşme ve Batı Etkisi; I. Dünya Savaşı ve Ortadoğu’da Yeni Düzen(sizlik): Filistin Sorunu, Manda ve Ulus Devletler; II. Dünya Savaşı’dan Sonra Ortadoğu; Mısır: Pan-Arabizm ve Teritoryal Milliyetçilik; Suriye ve Irak: Baas Partisi ve Arap Sosyalizmi; İran: Monarşiden Cumhuriyete Devrim ve Mezhepçilik; Suudi Arabistan: Petrol ve Uluslararası Düzenin Etkisi; Arap Baharı; Devamlılıklar ve Kırılmalar Karşısında Ortadoğu”nun Geleceği Hakkında Değererlendirme
Dersin Çıktıları 1.Sömürgecilik, siyasi emperyalizm, milliyetçi hareketler, devlet oluşumu, demokratikleşme, dini ve sosyal reform hareketleri, sanayileşme, şehirleşme ve küreselleşme gibi Modern Ortadoğu’yu şekillendiren tarihi süreçlerin tespitini yapmak ve bir özetini sunma
2. Bir kavram ve coğrafi bölge olarak Ortadoğu’nun oluşumun tarihi arka planının bir muhasebesini yapmak ve bunun bölgeye dair anlayışımız üzerindeki etkisinin izlerini sürme
3. Geçmişten bugüne demokratikleşme ve devlet oluşumu süreçlerini milliyetçilik, sekülarizm, dini canlanma ve azınlık hakları gibi açılardan değerlendirme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı W. L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023