Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 112 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Matematik II
İngilizce Mathematics II
Dersin Kodu
MAT 112 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
5 4 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma Özdemir
Dersin Amaçları 1. İntegral tekniklerini kullanarak integral hesaplamayı öğretmek.
2. Analitik Geometrinin temel tanımlarını vermek.
3. Dizi ve seri konusunda öğrenciyi detaylı olarak bilgilendirmek.
Dersin Tanımı İntegral Teknikleri: Kısmi İntegrasyon, Rasyonel Fonksiyonların İntegrasyonu, Trigonometrik İntegraller, Trigonometrik Dönüşümler, Sayısal İntegrasyon, Genelleştirilmiş İntegraller.
Konikler ve Kutupsal Koordinatlar: Konikler ve Kuadratik Denklemler, Kutupsal Koordinatlar, Kutupsal Koordinatlarda alan ve Yay Uzunluğu.
Sonsuz Diziler ve Seriler: Diziler, Sonsuz Seriler, İntegral testi, Karşılaştırma Testi, Oran ve Kök Testi, Alterne Seriler, Kuvvet Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri.
Uzayda Vektörler: Vektörler, Skaler ve Vektörel Çarpım, Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri, Silindirler ve Kuadrik Yüzeyler.
Vektör Değerli Fonksiyonlar: Vektör Değerli Fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integrali.
Dersin Çıktıları II. Kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu hesabı yapabilme
III. Dizilerin ve serilerin yakınsaklığını, kuvvet serilerin yakınsaklık yarıçapını bulma
IV. Bir fonksiyonu Taylor serisine açma ve yapılan hatayı bulma
V. Üç boyutlu uzayda vektörlerin skaler ve vektörel çarpımını , doğru ,düzlem ve kuadrik yüzeylerin denklemlerini yazma
VI. Vektör değerli fonksiyonlar için limit, süreklilik ve integral kavramlarını kullanma
becerilerini kazanır.
Önkoşullar Mat111
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı G.B Thomas, R. L. Finney, M.D.Weir, F.R.Giordano, 2005, Thomas’ Calculus, 10th Edition, Addison-Wesley, ISBN: 0201441411
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023