Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 492 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bitirme Çalışması
İngilizce Graduation Project
Dersin Kodu
MAT 492 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 1 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ulviye Ilgaz
Dersin Amaçları ersin amacı, öğrenciye kendisine verilen bir konu üzerinde
1. araştırma yapmış olduğu konuda bir problem çözebilmek için hangi adımları
izlemesi gerektiği,
2. elde ettiği sonuçları nasıl yorumlayacağı,
3. araştırmalarını, çalışmalarını ve bulgularını uygun formatta doküman halinde
nasıl yazılacağı, ve
4. tüm çalışma aşamaları ve sonuçlarını topluluk ve jüri önünde nasıl anlatılacağı
öğretilecektir.
Dersin Tanımı Bu ders, Matematik Mühendisi lisans derecesi alacak bir öğrenciye temel bir alanda
yaptığı araştırmadan öğrendikleri ile bir problemi çözebilme, elde ettiği sonuçları
yorumlayabilme ve bunları rapor haline getirip, topluluk önünde sunabilme becerisi
kazandırır.
Dersin Çıktıları dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci
I. 4901 dersinde öğrendiklerini, bir probleme uygulamayı,
II. Problemin çözümü aşamasında karşılaşacağı sorunlara çözümler geliştirmeyi,
III. Düzenli bir çalışma programı oluşturmayı ve bunu uygulamayı,
IV. Çözdüğü problemin sonuçlarını değerlendirmeyi ve yorumlamayı,
V. Öğrendiklerini ve sonuçlarını doğru formatta yazmayı, ve
VI. Çıkardığı sonuçları sunmayı öğrenir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024