Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 203 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sosyoloji
İngilizce Sociology
Dersin Kodu
ITB 203 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Alim Arlı
Alim Arlı
Dersin Amaçları Bu dersi alan öğrencilerin dersin sonunda aşağıdaki bilgi ve beceleri kazanması hedeflenir
1- Sosyolojinin bir bilim olarak konusunu ve temel sorun alanlarını tanımak,
2- Modern toplumların işleyiş ve yapısını açıklayan teorileri giriş düzeyinde tanımak,
3- Devlet, aile, sınıf, kent, bürokrasi, meslekler gibi temel sosyal oluşumların işleyişini kavramak,
4- Dersin kapsamı içinde sosyolojinin temel kavram ve teorilerini ana hatlarıyla keşfetmek,
5- Modern kentler ve bürokrasilerin günlük hayatımızdaki rollerini kavramak,
6- Sosyolojik imgelemin eleştirel araçlarını ve kavramlarını tanımak.
Dersin Tanımı Bu derste, sosyolojiye genel bir giriş yapılacaktır. Bir disiplin olarak sosyolojinin konusu ve temel sorun alanları anlatılacaktır. Modern toplumları ortaya çıkaran koşulları sosyolojinin nasıl kavramsallaştırdığı çeşitli konu başlıkları üzerinden ve temel teorilere referansla tartışılacaktır. Bu çerçevede üzerinde durulacak konular şunlardır: Sanayi toplumları, kapitalist ilişkiler, sosyal sınıfların doğuşu ve dönüşümleri, çeşitli kurumlar ve bürokratik alanlar üzerinde yükselen devletin şekillenişi, modern kent yaşamının temel nitelikleri, aile yapıları ve cinsiyet ilişkileri ve modern dünya sistemi ve ekonomisinin durumu. Eleştirel ve analitik bir disiplin olarak sosyoloji ve sosyolojik muhayyile tanıtılacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrencilerin dersin sonunda aşağıdaki bilgi ve beceleri kazanması hedeflenir
1- Sosyolojinin bir bilim olarak konusunu ve temel sorun alanlarını tanımak,
2- Modern toplumların işleyiş ve yapısını açıklayan teorileri giriş düzeyinde tanımak,
3- Devlet, aile, sınıf, kent, bürokrasi, meslekler gibi temel sosyal oluşumların işleyişini kavramak,
4- Dersin kapsamı içinde sosyolojinin temel kavram ve teorilerini ana hatlarıyla keşfetmek,
5- Modern kentler ve bürokrasilerin günlük hayatımızdaki rollerini kavramak,
6- Sosyolojik imgelemin eleştirel araçlarını ve kavramlarını tanımak.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Anthony Giddens, Sosyoloji: Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş, Siyasal Kitabevi, 4. Baskı, 2012.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021