Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 203 - Sosyoloji
 

ITB 203 - Sosyoloji

Dersin Amaçları

• Sosyolojinin bir disiplin olarak ortaya çıkışını ve gelişimini öğrenme
• Sosyal bilimlerin temel yaklaşımlarına dair bilgi sahibi olup toplumsal olguları kendi bağlamları anlamayı sağlayan sosyolojik muhayyileye sahip olma
• Klasik sosyologların eserleri ve teorilerine aşinalık kazanma
• Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve tartışmalar hakkında bilgi edinme
• Evrensel ve bilimsel etik ilkelerini özümseme

Dersin Tanımı

Bu ders Karl Marx, Emile Durkheim, ve Max Weber başta olmak üzere sosyolojinin kurucularının fikir ve kavramlarının yakın bir okumayla tartışılmasını amaçlamaktadır. Bu kurucu figürlerin metodoloji, ekonomi, din, tarih ve sosyal değişmeye dair teorilerine dayalı toplum “modelleri,” kendi tarihsel bağlamlarına (19. yy. ve 20. yy başı Batı Avrupa toplumları) yerleştirilerek ele alınacaktır. Dersteki tartışmaların önemli bir boyutu da bu eski düşünürlerin fikirlerinin günümüz sosyolojisi ve toplumları için ne kadar geçerli olduğu iken diğer bir boyutu da sosyal teorideki Avrupa-merkezciliğe eleştirel bakışı geliştirmek olacaktır.

Koordinatörleri
Nurullah Ardıç
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022