Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 425E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Stokastik Adi Türevli Diferansiyel Denklemler
İngilizce Stochastic Ordinary Differantial Equations
Dersin Kodu
MAT 425E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Burhaneddin İzgi
Dersin Amaçları 1. Basit stokastik diferansiyel denklemler bilgisi vermek.
2. Stokastik diferansiyel denklemleri finansal modellemede kullanmak, uygulamadaki bazı problemlere rehberlik etmek.
Dersin Tanımı Olasılık Uzayı ve Aksiyomları, Rassal Değişkenler, Merkez Limit Teoremi, Stokastik Süreçler, Wiener Süreçleri (Brown Hareketi), Ito Integralleri, Ito Türev Teoremi, Varlık Ve Teklik Teoremi, Zayıf ve Kuvvetli Çözümler, Lineer ve Lineer Olmayan Stokastik Adi Diferansiyel Denklemlerin Çözüm
Yöntemleri (Integrasyon Çarpanı, Parametre Değişimi, Ilk Integraller, Dönüşümler, vb.), Sayısal Yöntemler, Feynman-Kac Teoremi, Girsanov Teoremi, Fokker-Planck Denklemi ve Pawula Teoremi, Süzgeç Problemi.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
I. Stokastik integralleri hesaplayabilir,
II. Belirli tipteki stokastik diferansiyel denklemleri çözme ve çözümleri yorumlayabilir,
III. Stokastik denklemlerin zayıf ve kuvvetli çözümlerini bulabilir,
IV. Difüzyon prosesleri için stokastik denklemleri çözebilir,
V. Süzgeç problemini çözebilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer https://mathavuz.itu.edu.tr/mat/catalog.php?code=MAT425
Ders Kitabı Oksendal B. Stochastic Differential Equations. An Introduction with Applications. Springer (Universitext)
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024