Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 209 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türkiye ve Dünya
İngilizce Turkey and World Affairs
Dersin Kodu
ITB 209 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Şükrü Alper Yurttaş
Şükrü Alper Yurttaş
Dersin Amaçları 1. Öğrencileri dünya siyaseti bağlamında Türkiye’nin gündemini oluşturan temel konular ve sorunlar ile tanıştırmak,
2. Öğrencilere dünya politikasını anlama ve anlamlandırmada kullanılan farklı teorik çerçeveler hakkında bilgi sunmak,
3. Öğrencileri günümüz küresel siyasetinin karmaşık dinamikleri ışığında Türkiye’nin ilişkilerini analitik ve eleştirel bir bakışla incelemesini sağlamak,
4. Öğrencilerin bu konularda kendilerini sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde dile getirmelerini sağlamaktır.
Dersin Tanımı Dersin içeriği ve metodunun tanıtımı
Dünya Siyasetine Teorik Yaklaşımlar
Türk Dış Politikasının Temel Prensipleri ve Kurtuluş Savaşı Dönemi Türk Dış Politikası (1919-1923)
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası )1923-1938)
İnönü Dönemi Türk Dış Politikası (193-1950)
Yarıyıl sınavı ve sunumlar
Menderes Dönemi Türk Dış Politikası (1950-1960)
Türk Dış Politikasında Göreli Özerklik ve AET ile İlişkiler (1960-1980)
12 Eylül Darbesi ve Özal İktidarı Dönemlerinde Türk Dış Politikası (1980-1990)
Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası (1990-2001)
Tarihsel Perspektiften Kıbrıs Sorunu ve Türk Dış Politikasına Etkileri
Avrupa Birliği Ekseninde Türk Dış Politikası-I (2002-2005)
Avrupa Birliği Ekseninde Türk Dış Politikası-II (2005-2013)
Avrupa Birliği Ekseninde Türk Dış Politikası-III (2013’ten bugüne)
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
1. Günümüz dünya siyaseti bağlamında Türkiye’nin gündemini oluşturan temel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olacak,
2. Dünya politikasını anlama ve anlamlandırmada kullanılan farklı teorik çerçeveler hakkında bilgi edinecek,
3. Türkiye’nin dış politik ilişkilerindeki güncel gelişmeleri tarihsel gelişimi içinde, analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmasını öğrenecek,
4. Küreselleşme bağlamında Türkiye’nin dış politik ilişkileri üzerine kendilerini sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde dile getirebileceklerdir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Baskın Oran (ed), Türk Dış Politikası (Kurtuluş Savaşından Bugüne: Olgular, Belgeler, Yorumlar), İletişim Yayınları, Cilt I, II, III.
Diğer Referanslar • Joseph Nye & David Welch, Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, İş Bankası Yayınları, 2. Baskı, 2011, s. 1-94.
• Scott Burchill vd, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Küre Yayınları, 2. Baskı, 2013, s. 11-48.
• Faruk Sönmezoğlu, Dünya ve Türkiye, Faruk Sönmezoğlu (ed.), Der Yayınları, 3. Baskı, 2004, s. 985-1006.
• Özden Zeynep Alantar, Türk Dış Politikasında Milletler Cemiyeti Dönemi, Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu (ed.), Der Yayınları, 3. Baskı, 2004, s. 99-130.
• Ali Balcı, Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler ve Uygulamalar, Alfa Yayınları, 3. Baskı, 2018, s. 73-97.
• İlter Turan ve Dilek Barlas, Batı İttifakına Üye Olmanın Türk Dış Politikası Üzerindeki Etkileri, Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu (ed.), Der Yayınları, 3. Baskı, 2004, s. 151-167.
• İlhan Tekeli, Selim İlkin, Türkiye ve Avrupa Topluluğu: Ulus Devletini Aşma Çabasındaki Avrupa’ya Türkiye’nin Yaklaşımı, 2. Kitap, Ümit Yayıncılık, 1993.
• Belgin Akçay, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Bitmeyen Senfoni, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, Merih Öden vd. (ed.), Ankara Üniversitesi Yayınları, c.2, 2013, s. 975-1027.
• Özlem Terzi, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Ekonomik Gündemden Siyasi Gündeme, Türk Dış Politikası Analizi, Faruk Sönmezoğlu (ed.), Der Yayınları, 3. Baskı, 2004, s. 453-464.
• Ramazan Gözen, Türkiye ve Körfez Savaşı: Kriz Ortamında Dış Politika, Türk Dış Politikası Analizi, Faruk Sönmezoğlu (ed.), Der Yayınları, 3. Baskı, 2004, s. 271-309.
• Beril Dedeoğlu, Değişen Uluslararası Sistemde Türkiye-ABD İlişkilerinin Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkileri, Türk Dış Politikası Analizi, Faruk Sönmezoğlu (ed.), Der Yayınları, 3. Baskı, 2004, s. 405-437.
• Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, Der Yayınları, 3. Baskı, 2004, s. 541-583.
• Kıvanç Ulusoy, Doğu Akdeniz’de Güç Mücadelesi ve Kıbrıs Sorunu, USAK Yayınları, 2015.
• T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Siyasi Reformlar-I, Yayın no:4
• Özlem Kaygusuz, Türkiye-AB İlişkilerinin “Möbius” Şeridi: AKP Reformculuğu ve AB Çokkültürlülüğü, AKP: Neoliberal Dönüşümün Yeni Aktörü, İlhan Uzgel, Bülent Duru (ed.), 3. Baskı, Phoneix Yayınları, 2013.
• Çağrı Erhan, Erhan Akdemir, Türkiye-Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde İlk On Yılın Muhasebesi (2005-2015), Bilig, Sayı: 78, 2016.
• Tuğrul Arat, Türkiye-AB İlişkilerinin Gelişmesinde Bazı Saptamalar ve Genel Bir Değerlendirme, Yarım Asrın Ardından Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Belgin Akçay, Sinem Akgül Açıkmeşe (ed.), Seçkin Yayınları, 2. Baskı, 2017.
• Belgin Akçay, Sinem Akgül Açıkmeşe, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Dünü, Bugünü, Geleceği, Yarım Asrın Ardından Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Belgin Akçay, Sinem Akgül Açıkmeşe (ed.), Seçkin Yayınları, 2. Baskı, 2017.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023