Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 205E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Organik Kimya
İngilizce Organic Chemistry
Dersin Kodu
KIM 205E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ali Görkem Yılmaz
Dersin Amaçları 1.Organik Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek
2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3.Öğrencilerin organik problemleri çözme becerilerini geliştirmek
4.Organik Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak
5.Öğrencilere, organik kimya problemlerine farklı açı ve boyuttan bakmayı
öğretmek ve mühendislik eğitimi için önemini anlamalarını sağlamak.
Dersin Tanımı Karbon Atomu, Kimyasal Bağlar, Lewis teorisi, Hibrit Orbitalleri, molekül orbital teori Ara ürünler ve Doymuş Hidrokarbonlar, Doymamış hidrokarbonlar I ve II, Alkil halojenürler, Alkoller, Dioller, Eterler, Aromatik Bileşikler, Aldehit ve Ketonlar, Karboksilli Asitler ve Türevleri, Aminler, Karbonhidratlar, Yağlar, Amino asitler, Proteinler
Dersin Çıktıları 1. Organik Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğrenip, yorum ve uygulama yapabilme
2. Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek ve yorum yapabilme
3. Öğrencilerin organik problemleri çözme becerilerini geliştirip, sorunu çözebilme
4. Organik Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlama
5. Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve organik
kimyanın mühendislik için önemini anlamalarını sağlamak.
6. Teorik organik bilgiyi laboratuvarda ve endüstriyel olarak uygulayıp üretmek
7. Laboratuvar ölçeğindeki reaksiyonu fabrika ölçeğinde üretebilmek
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı T.W.Graham Solomons and Craigh B. Fryhle, 2003, Organic Chemistry, John Wiley (Textbook) and Sons, ISBN:0-471-41799-8.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024