Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 484 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Anorganik Kimya III
İngilizce Inorganic Chemistry III
Dersin Kodu
KIM 484 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İbrahim Özçeşmeci
Dersin Amaçları 1. d ve f blok elementlerinin özellikleri ve kimyasal bağları
2. Anorganik reaksiyon mekanizmalarının öğretilmesi,
3. Asit-baz teorilerini kullanma ve uygulama becerisini kazanma.
4. Organometalik bileşiklerin sentezleri, genel özellikleri ve kullanım alanlarını
tanımlama
5. Nano bilim alanında kullanılan anorganik kompleksler konusunda bilgi
kazanılması,
6. Anorganik kimyada kullanılan fiziksel tekniklerin öğretilmesi.
7. Katalizörlerin genel ve yapısal özelliklerinin tartışılması,
8. Anorganik komplekslerin ve malzemelerin biyolojik sistemlerdeki yapılarının ve
görevlerinin tartışılması
Dersin Tanımı d- ve f-blok elementleri, anorganik kimyada ligand yer-değiştirme reaksiyonları, asitbaz kavramları, organometalik bileşikler ve uygulama alanları, komplekslerin
stabilitesi, anorganik nano malzemeler, anorganik kimyada fiziksel teknikler, homojen
ve heterojen katalizler anorganik elementlerin biyokimyadaki temel işlevleri ve
biyoinorganik malzemeler
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve
yetkinlik kazanırlar;
1. Anorganik reaksiyon mekanizmalarının anlaşılması,
2. Anorganik katalizörlerin genel ve yapısal özellikleri,
3. Organometal bileşiklerin tanıtılması
4. Anorganik kimyada kullanılan fiziksel teknikler,
5. Biyolojik çevrelerdeki anorganik kompleks ve malzemelerinin
öneminin anlaşılması,
6. d- ve f- blok elementlerinin özelliklerinin tartışılması,
7. Anorganik nanomalzemelerin özellikleri
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı A) Inorganic Chemistry, Sixth Edition by Duward Shriver, Mark Weller,
Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong, Freeman/Worth, 2014.
B) Inorganic Chemistry, Sixth Edition by Fraser Armstrong, Tina
Overton, Jonathan Rourke, Mark Weller, Oxford University Press , 2014.
C) İnorganik Kimya, 3. Basım, Gary L. Miessler, Donald A. Tarr, Palme
Yayıncılık, 2007.
D) Inorganic Chemistry, 4th Edition by Catherine Housecroft, Alan G.
Sharpe, Pearson, 2012.
E) Anorganik Kimya, Namık K.Tunalı, Saim Özkar, Gazi Kitabevi, 2009
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024