Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 271E - Olasılık ve İstatistik
 

MAT 271E - Olasılık ve İstatistik

Dersin Amaçları

Mühendislik öğrencilerine olasılık ve istatistiğin gerekli metot ve tekniklerini öğretmek,
kullandıkları verilerin yorumlayabilir hale getirmek

Dersin Tanımı

Çarpım kuralı, permütasyon, kombinasyon, olasılık kavramı (Kolmogorov aksiomları), şartlı
olasılık ve bağımsızlık, rastgele değişken, olasılık yoğunluk fonksiyonu, dağılım fonksiyonu,
kesikli dağılımlar: Bernoulli, Binom, Poisson Dağılımları, sürekli dağılımlar: Normal, Gamma
ve Eksponansiyel, Beklenen değer, Moment çıkaran fonksiyonu, ortalama, varyans, standart
sapma, kovaryans, korelasyon, Chebishev eşitsizliği, Tahmin edici ve özellikleri, En çok
olabilirlik tahmin edicisi, Güven aralığı, Hipotez testi, Tek ve çift Ana Kütle Ortalaması HipotezTesti, regresyon

Koordinatörleri
Ibraheem Abdullah Mohammed Shayea
Ibraheem Abdullah Mohammed Shayea
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024