Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 331E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler
İngilizce Partial Differential Equations
Dersin Kodu
MAT 331E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 4 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Semra Ahmetolan
Dersin Amaçları 1.Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin ve bunlarla ilgili başlangıç değer, sınır değer ve başlangıç-sınır değer problemlerinin ortaya çıkışları, sınıflandırılmaları hakkında bir temel bilgi birikimi sağlamak.
2. Bu problemlerin çözüm yöntemleri ile ilgili bir temel anlayış geliştirmek.
Dersin Tanımı Birinci Mertebe Tek Bilinmeyenli Denklemler; lineer ve kuazi-lineer denklemlerin genel çözümleri ve Cauchy problemi, nonlineer denklemler. İkinci Mertebe İki Bağımsız Değişkenli Lineer Denklemler; Cauchy problemi ve sınıflandırma, kanonik formlar. Bir Boyutlu Dalga Denklemi; Cauchy problemi D’Alembert çözümü,inhomojen dalga denklemi. Eliptik Denklemler; Laplace denklemi, max-min prensibi. Sınırdeğer problemleri ve Green fonksiyonu.Parabolik Denklemler; başlangıç ve başlangıç-sınırdeğer problemleri, temel çözümler ve Green fonksiyonu. Analitik Çözüm Teknikleri; değişkenlerin ayrılması ve integral dönüşüm teknikleri.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. W.E. Williams, Partial differential Equations, Oxford University Press, 1980.
2. W.A. Strauss, Partial Differential Equations, An Introduction, John Wiley& Sons,Inc., 1992.
3. Y. Pinchover and J. Rubinstein, An Introduction to Partial Differential Equations, Cambridge Uni. Press, 2005.
Diğer Referanslar W.A. Strauss, Partial Diffeential Equations, An Introduction, John Wiley& Sons,Inc., 1992.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023