Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 101 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Genel Kimya I
İngilizce General Chemistry I
Dersin Kodu
KIM 101 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Rabia Zeynep Kobak
Dersin Amaçları 1. Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3.Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
4.Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.
5.Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın kanunlarını bu çerçevede anlamalarını sağlamak.
Dersin Tanımı Kimya ve stokiyometri, atomlar ve atom teorileri, periyodik cetvel ve bazı
atomik özellikler, kimyasal bağlar, moleküler geometri,gazlar ve gaz yasaları,
sıvılar, katılar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, termokimya, kimyasal denge,
asit ve bazlar, termodinamik
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:

1. Atomunyapısıve atom ile ilgili teoriler, periyodik cetvelhakkında
yorum ve uygulama yapabilir.
2. Kimyasal reaksiyonlarda stokiyometriyi kullanarak hesaplamalar
yapabilir.
3. Sıvı çözeltiler ve gazlar ile ilgili farklı teori uygulamalarıyapar ve problem
çözebilir.
4. Isı,iş,entalpi veiçenerjideğişimleriile ilgili uygulamalar yapabilir.
5. Bağ kavramıvebağ kavramıile ilgiliçeşitliteorileri kullanarak, kimyasal
bileşiklerin üç boyutlu yapılarını gösterebilir.
6. Katılarınkristalyapılarıile ilgili bilgi sahibidir ve uygulamalar
çözebilir.
7. Termodinamik, denge, asitlik,bazlık kavramlarıve konsantrasyon ile ilgili
problemleri çözebilir.
8. Tümbu bilgilerinigüncelhayattangerçek örneklerle
destekleyebilir
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Genel Kimya, R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura, C Bissonnette, Pearson Canada, Inc., 2017, Eleventh Ed.
Diğer Referanslar Tüm Genel Kimya Kitapları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024