Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 226E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sanat Felsefesi
İngilizce Philosophy of Art
Dersin Kodu
ITB 226E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gürcan Koçan
Gürcan Koçan
Dersin Amaçları 1.Sanatın temel anlamsal yapısını ve işlevini betimlenmesinde kullanılan farklı estetik yaklaşım ve kuramlarını tanıyarak daha derinlemesine anlamak.
2.Estetik sorunsalı ile ilgili eleştirisel ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmek.
3.Sanat felsefesi içerisinde yer alan çeşitli düşünce savunularını analiz ederek değerlendirmek.
4.Sanat çalışmalarını değerlendirmelerde kullanabilecek kişisel estetik kategorilerinin mantıksal düzlemde kurulup gelişmesine yardımcı olmak.
5.Mantıksal kurgulama içerisinde, yazılı ve sözlü olarak estetik olgusu ile ilgili kişisel düşünce savunuları yapabilmek.
Dersin Tanımı Sanatın anlamlandırılmasında ya da sanat eserlerinin değerlendirmesinde kullanılan tad, haz, sezgi, niyet, yargı, temsil etme, tecrübe, iletişim, dışavurum, biçim, içerik, yorum, anlam, taklit gibi temel kavramlar estetik düşüncesinin gelişmesinde önemli rol oynamış farklı filozofların değişik yaklaşımları çerçevesinde eleştirisel bir çerçevede tartışılacaktır.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Carroll, Noel Philosophy of Art, a Contemporary Introduction (London: Routledge, 1999).
Levinson, Jerrold The Oxford Handbook of Aesthetic, (Oxford: Oxford University Press, 2003)
Lewis Vaughn Writing Philosophy A Student's Guide to Writing Philosophy Essays (Oxford: Oxford University Press, 2007).
Ross, Stephen David Art and Its Significance, An Anthology of Aesthetic Theory, (Albany State University of New York Press, 1994).
Steven M. Cahn and Aaron Meskin: Aesthetics: A Comprehensive Anthology (Oxford: Blackwell, 2007)
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023