Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 303 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Organik Kimya I
İngilizce Organic Chemistry I
Dersin Kodu
KIM 303 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
- 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hacer Ayşen Önen
Dersin Amaçları 1.Organik Kimyanyn temel kavram ve ilkelerini ö?retmek
2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek
3.Ö?rencilerin organik problemleri çözme becerilerini geli?tirmek
4.Organik Kimyanyn güncel hayatymyzdaki önemini anlatmak
5.Ö?rencileri mantykly ve pozitif dü?üncelere yöneltmek1
Dersin Tanımı Temel Organik Kimya konularını içerir
Dersin Çıktıları Organik Kimyanyn temel kavram ve ilkelerini ö?renip, yorum ve uygulama
yapabilme
2. Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek ve yorum yapabilme
3. Ö?rencilerin organik problemleri çözme becerilerini geli?tirip,sorunu çözebilme
4. Organik Kimyanyn güncel hayatymyzdaki önemini anlama
5. Ö?rencileri mantykly ve pozitif dü?üncelere yöneltmek ve organik kimyanyn
mühendislik için önemini anlamalaryny sa?lamak
6. Teorik organik bilgiyi molekuler biyoloji alanyna uygulamak
7. Teorik organik bilgiyi canly biyolojisi alanyna uygulamak
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Organic Chemistry” (Solomons and Fryhle) 7th Ed. Wiley, 2000
2. “Organic Chemistry” (Paula Yurkanis BRUICE) Third Edition, 2001
3. “Organic Chemistry” (L.G. Wade) 4th Ed. Prentice Hall, 1999.
4. “Organic Chemistry” (M. Jones) 2th Ed. W.W. Norten Company, 2000
5. “Essential Organic Chemistry” Paula Yurkanis Bruice, Pearson Int. Ed. 2006
6. “Organic Chemistry” (Philip S. Bailey, Jr. Christina A. Bailey) 6th Ed. Prentice Hall,2000
7. “Organic Chemistry” (Atkıns / Carey) 3rd Ed. Mc. Graw Hill, 2002.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023