Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / TUR 102 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türkçe II
İngilizce Turkish Language II
Dersin Kodu
TUR 102 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ömer Tacir
Dersin Amaçları 1.Yazılı ve sözlü anlatımı geliştirmek
2.Bilimsel anlatımı geliştirmek ve bilimsel metin üretebilme becerisi kazandırmak,
3.Edebî türler hakkında bilgi edindirmek ve bu türleri irdeleme becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan, Yazılı Anlatım Uygulaması, Bilimsel Metinler (Makale-Rapor), Resmî Metinler (Dilekçe, Özgeçmiş), Edebî Türler, Deneme, Köşe Yazısı, Eleştiri, Gezi Yazısı, Biyografi, Hikâye, Roman, Sözlü Edebiyat, Sözlü Anlatım ve İletişim
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:

I. Düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak bir plan dahilinde aktarabilir,
II. Bilimsel ve resmî metinler oluşturabilir,
III. Edebî türleri değerlendirebilir,
IV. Hazırlıklı/hazırlıksız konuşma yapabilir
Önkoşullar YOK
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Komisyon, Yargı Yayınevi, Ankara, 1984.
Diğer Referanslar - Yükseköğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Z. Korkmaz, A. B. Ercilasun, H. Zülfikar vd. (Komisyon), Ank.
- Türkçe Sözlük, TDK Yay., Ank.
- Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I-II, Ömer Asım Aksoy, İnkılâp Yay., İst.
- Yazım Kılavuzu, TDK Yay., Ank.
- Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin, Bayrak Yay., İst.
- Türkçe Dilbilgisi, Feyza Hepçilingirler, Remzi Kitabevi, İst.
- Üniversitelerde Türk Dili ve Kompozisyon, Rekin Ertem, İsa Kocakaplan, Kesit Yay., İst.
- Çağdaş Türk Hikâye ve Romanı, Olcay Önertoy, İş Bankası Kültür Yay., Ank.
- Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I-II-III, Berna Moran, İletişim Yay., İst.
- Yazılı Anlatım, Bâki Asiltürk, İkaros Yay., İst.
- Cumhuriyet Dönemi Denemeler Seçkisi, T.C. Kültür Bakanlığı Yay, Ank.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023