Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 101EL / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Genel Kimya I Lab.
İngilizce General Chemistry I Lab.
Dersin Kodu
KIM 101EL Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
1 - - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gönül Yapar
Dersin Amaçları Güvenli koşullar altında öğrencilere kimya deneyleri yapma alışkanlığı kazandırmak.
2. Kimya bilgilerini deneylerle desteklemek.
3. Temel deney teknikleri ve bazı cihaz kullanım uygulamaları yapmak.
4. Bilimsel rapor yazmalarını sağlamak.
5. Günlük hayat ve kimyasallar arasındaki bağlantıyı anlamalarını sağlamak.
Dersin Tanımı Laboratuvar güvenliği kuralları, temel kimyasal kavramlar, Madde: Özellikleri ve
ölçümü, Atomlar ve Atom kuramı, Atomun Elektron Yapısı, Periyodik Çizelge ve Atom
Özellikleri, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş,
Gazlar, Termokimya, Kimyasal Bağlar (Temel kavramlar ve Bağ Kuramları), Moleküller
arası Kuvvetler: Sıvılar ve Katılar, Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri, Kimyasal Denge ve
Prensipleri, Asitler ve Bazlar, İstemli Değişme: Entropi ve Gibbs Enerji.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Deneyde kullanılan düzenekleri hazırlayabilirler.
2. Laboratuvar kuralları ve güvenlik hakkında bilgi sahibi olurlar.
3. Kimyasal denge, asit-baz, çözünürlük hakkında bilgi sahibi olurlar.
4. Basit organik bir bileşik olarak sabun sentezi gerçekleştirebilirler.
5. Titrasyon yapmayı öğrenirler.
6. Kovalent bağ ve molekül şekilleri hakkında bilgi öğrenirler.
7. Termokimya ve ilkelerini öğrenirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Genel Kimya Laboratuvar Kitabi
Diğer Referanslar Diğer tüm Genel Kimya lab. kitapları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024