Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / BIO 328EL / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Biyokimya 2 Laboratuvarı
İngilizce Biochemistry II Lab
Dersin Kodu
BIO 328EL Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
- - - 3
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Muhammet Übeydullah Kahveci
Dersin Amaçları 1. Endüstriyel öneme sahip rekombinant bir enzimin üretilmesindeki parametrelerin anlaşılması.
2. Elde edilen rekombinant proteinin saflaştırılmasındaki adımların anlaşılması.
3. Saflaştırılan rekombinant proteinin karakterizasyonu.
Dersin Tanımı Endüstriyel öneme sahip rekombinant bir enzimin üretilmesi ile başlanır. Farklı kromatografi teknikleri kullanılarak endüstriyel öneme sahip enzimin saflaştırılmasının ardından, jel elektroforezi ve enzim kinetik deneyleri kullanılarak karakterizasyon gerçekleştirilir
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Çözelti ve besiyeri hazırlanması
II. Hücrenin büyütülmesi ve enzim ekspresyonu
III. Fiziksel ve enzimatik hücre patlatma teknikleri
IV. Proteinlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak nasıl çöktürüldüğü
V. İstenmeyen küçük molekülleri uzaklaştırma tekniklerinin uygulanması
VI. Proteinlerin kromatografik yöntemler ile saflaştırılması prosedürlerinin uygulanması
VII. Enzim-substrat etkileşim mekanizmalarının anlaşılması ve kinetik verilerin yorumlanması becerilerini kazanır.
Önkoşullar BIO 315EL MIN CC or BIO 311E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024