Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 206E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Dünya Politikasında Meseleler
İngilizce Issues in World Politics
Dersin Kodu
ITB 206E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Merve Çalımlı Akgün
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere günümüz dünya siyasetine dair başlıca soru ve sorunlara dair bilgi edindirmek
2. Öğrencilere Uluslararası İlişkiler/Küresel Siyaset Çalışmalarının temel kavramlarını tanıtmak ve dünya meselelerini bilimsel olarak ele almanın analitik yöntemlerini aktarmak
3. Öğrencilerin küresel siyasete dair olguları araştırma, bunlar üzerinde analitik düşünme, düşündüklerini sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde ifade etme becerilerini güçlendirmek
Dersin Tanımı Küreselleşme Karşısında Devlet, Sistem, Egemenlik; Yeni Savaşlar; Uluslararası Siyaset, Şiddet ve Etik; Uluslararası Göç; Küreselleşme, Ulus Devlet ve Vatandaşlık; Sömürgecilik, İmparatorluk; Küresel Siyaset Ekonomisi; Yeni Güvensizlikler; Uluslararası Hukuk; Küresel Haklar Siyaseti; Küresel Sorun olarak Kalkınma ve Küresel Eşitsizlikler; Ekolojik Kriz Gölgesinde Dünya Siyaseti; Kimlikler ve Küresel Siyaset.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla bitiren öğrenciler:
1. Dünya meseleleri hakkında geniş ve genel bilgi edinir
2. Dünya meselelerinin merkezinde oturan düzen, savaş, kalkınma gibi ana
temalarının günümüz küresel dinamikleri altında nasıl değişip dönüştüğünü
öğrenir
3. Dünya meseleleri şekillendiren siyasal, iktisadi, kültürel dinamiklere farklı
kuramsal ve teorik yaklaşımlar hakkında bilgi edinir
4. Güncel dünya meselelerine analitik yaklaşma, düşünce ve bulgularını etkin bir
biçimde söze ve yazıya dökme becerisini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Jeffry A. Frieden, David A. Lake, Kenneth A. Schultz. 2021. World Politics: Interests, Interactions, Institutions. W.W. Norton & Company.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024