Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 101 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Genel Kimya I
İngilizce General Chemistry I
Dersin Kodu
KIM 101 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gönül Yapar
Dersin Amaçları 1. Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3.Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
4.Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.
5.Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın
kanunlarını bu çerçevede anlamalarını sağlamak
Dersin Tanımı Madde: Özellikleri ve ölçümü, Atomlar ve Atom kuramı, Atomun Elektron Yapısı, Periyodik Çizelge ve Atom Özellikleri, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş, Gazlar, Termokimya, Kimyasal Bağlar (Temel kavramlar ve Bağ Kuramları), Moleküller arası Kuvvetler: Sıvılar ve Katılar, Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri, Kimyasal Denge ve Prensipleri, Asitler ve Bazlar, İstemli Değişme: Entropi ve Gibbs Enerji.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Atomun yapısı ve atom ile ilgili teoriler, periyodik cetvel hakkında yorum ve
uygulama yapabilir.
2. Kimyasal reaksiyonlarda stokiyometriyi kullanarak hesaplamalar yapabilir.
3. Sıvı çözeltiler ve gazlar ile ilgili farklı teori uygulamaları yapar ve problem çözebilir.
4. Isı,iş, entalpi ve iç enerji değişimleri ile ilgili uygulamalar yapabilir.
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
SenK: gg.aa.yyyy/no
27.11.2018 Rev 00
DERS PLANI
Hafta Konular
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
1 Maddenin Özellikleri, Atomlar ve Atom Kuramı, Atomun Elektronik Yapısı 1
2 Periyodik Tablo, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler 1-2
3 Kimyasal Tepkimeler ve Sulu Çözeltilerde Tepkimeler 2
4 Gazlar 2-3
5 Termokimya 4
6 Kimyasal Bağlar-I 5
7 Kimyasal Bağlar-II 5
8 Sıvılar, Katılar ve Moleküllerarası kuvvetler 3-4-5
9 Sıvılar, Katılar ve Moleküllerarası kuvvetler 6
10 Çözeltiler ve Özellikleri 3-4-5-6
11 Kimyasal Denge 7-8
12 Asitler ve Bazlar 7-8
13 İstemli Değişme:Entropi ve Serbest Enerji 7-8
14 İstemli Değişme:Entropi ve Serbest Enerji 7-8
COURSE PLAN
Weeks Topics
Course
Learning
Outcomes
1 Matter and Its Properties, Atomic Theory, Electrons in atoms 1
2
Periodic Table and Some Atomic Properties, Chemical Compounds, Chemical
Reactions 1-2
3 Chemical Reactions, Reactions in Aqueous Solutions 2
4 Gases 2-3
5 Termochemistry 4
6 Chemical Bonding – I 5
7 Chemical Bonding – II 5
8 Liquids, Solids and Intermolecular Forces 3-4-5
9 Liquids, Solids and Intermolecular Forces 6
5. Bağ kavramı ve bağ kavramı ile ilgili çeşitli teorileri kullanarak, kimyasal bileşiklerin
üç boyutlu yapılarını gösterebilir.
6. Katıların kristal yapıları ile ilgili bilgi sahibidir ve uygulamalar çözebilir.
7. Termodinamik, denge, asitlik, bazlık kavramları ve konsantrasyon ile ilgili
problemleri çözebilir.
8. Tüm bu bilgilerini güncel hayattan gerçek örneklerle destekleyebilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Genel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar
Petrucci, Harwood, Herring
10. baskı
Diğer Referanslar Tüm Genel Kimya kitapları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024