Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 101 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Genel Kimya I
İngilizce General Chemistry
Dersin Kodu
KIM 101 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Rabia Zeynep Kobak
Dersin Amaçları 1. Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3.Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
4.Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.
5.Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın
kanunlarını bu çerçevede anlamalarını sağlamak.
Dersin Tanımı Kimya ve stokiyometri, atomlar ve atom teorileri, periyodik cetvel ve bazı
(Course Description) atomik özellikler, kimyasal bağlar, moleküler geometri,gazlar ve gaz yasaları,sıvılar, katılar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, termokimya, kimyasal denge,asit ve bazlar, termodinamik.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Atomun yapısı ve atom ile ilgili teoriler, periyodik cetvel hakkında yorum veuygulama yapabilir.
2. Kimyasal reaksiyonlarda stokiyometriyi kullanarak hesaplamalar yapabilir.
3. Sıvı çözeltiler ve gazlar ile ilgili farklı teori uygulamaları yapar ve problem çözebilir.
4. Isı,iş, entalpi ve iç enerji değişimleri ile ilgili uygulamalar yapabilir.
5. Bağ kavramı ve bağ kavramı ile ilgili çeşitli teorileri kullanarak, kimyasal bileşiklerinüç boyutlu yapılarını gösterebilir.
6. Katıların kristal yapıları ile ilgili bilgi sahibidir ve uygulamalar çözebilir.
7. Termodinamik, denge, asitlik, bazlık kavramları ve konsantrasyon ile ilgili problemleri çözebilir.
8. Tüm bu bilgilerini güncel hayattan gerçek örneklerle destekleyebilir.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı Genel Kimya, Prensipleri ve Modern Uygulamaları, R. H. Petrucci, W.S.
Harwood, Herring, Prentice Hall International, Inc., 2017, 11. Baskı
(General Chemistry, Principles & Modern Applications; R. H. Petrucci, F. G.Herring, J. D. Madura, C Bissonnette; Pearson Canada, Inc., 2017, Eleventh Ed. ISBN: 978-0-13-293128-1)
Diğer Referanslar Tüm genel kimya kitapları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024