Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 207 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Osmanlı Tarihi
İngilizce Ottoman History
Dersin Kodu
ITB 207 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ulaş Duygu Aysal Cin
Dersin Amaçları Ders; öğrencileri; Osmanlı Tarihi, tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleri ile tanıştırmayı amaçlamaktadır.
Dersin Tanımı Osmanlı Tarihi; belirli temalar çerçevesinde öğrenciye aktarılacaktır:

Tarihi nasıl inceleriz? Tarihsel kaynaklar ve tarih metodolojisi.
Osmanlı İmparatorluğu'nda kitap ve okuma kültürü
Osmanlı İmparatorluğu'nda kütüphaneler (vakıf kütüphaneleri, kişisel kütüphaneler, sahaflar, Mühendishâne’den, Mühendis Mekteb-i Âlîsî’ne mektep kütüphanesinin dönüşümü)
Osmanlı İmparatorluğu'nda mühendislik tarihi ve eğitimi
Osmanlı İmparatorluğu'nda mesleki-teknik eğitimin gelişimi (Sanayi mektepleri, Kondüktör Mektebi, Ziraat Mektebi, Tayyare Mektebi, Baytar Mektebi ...)
Osmanlı İmparatorluğu'nda denizcilik (Kadırga'dan kalyona, buharlı gemilerden drednota ...)
Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri teknoloji
Osmanlı İmparatorluğu'nda haberleşme ve ulaşım teknolojileri (telgraf, yol, köprü, liman, demiryolu yapımı, tramvaylar)
Osmanlı İmparatorluğu ve elektrik teknolojisi
Osmanlı İmparatorluğu’nda tıp tarihi
Osmanlı Tarihi ve toplumsal cinsiyet çalışmaları
Dersin Çıktıları 1. Öğrencilerin, tarih bilimi, tarihin temel kavramları ve araştırma metodolojisi hakkında bilgi sahibi olması beklenir.
2. Öğrencilerin, belirli temalar çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu tarihi hakkında bilgi sahibi olması beklenir.
3. Ders, öğrencilerin tarihsel metinleri değerlendirmede eleştirel yaklaşım kazanmalarını sağlayacaktır.
4. Ders; öğrencilere analitik okuma ve yazma becerisi kazandıracaktır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer Derse katılım: %10.
Müze ziyareti, ziyaretin sınıfta sunumu ve bu deneyimin rapor halinde aktarılması (2000 kelime, Times New Roman, 12 punto, tek satır aralıklı): % 25.
Araştırma Ödevi (Öğrenciye tavsiye edilen birincil kaynaklar üzerinden hazırlanacak araştırma makalesi ve ödevin sınıfta sunumu- 2000 kelime, Times New Roman, 12 punto, tek satır aralıklı): % 25.
Final sınavı: %40.
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024