Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / BIO 415EL - Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
 

BIO 415EL - Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Dersin Amaçları

1. Rekombinant DNA teknolojisi ile elde edilen yabancı nükleik asitlerin memeli hücrelerine aktarılması ve buna bağlı olarak hücrelerden protein izole edilerek detaylı incelenmesi
2. İlgilenilen gende meydana gelen mutasyona bağlı olarak ilgili proteinin interaksiyon partnerleri ile etkileşimindeki değişimin detaylı olarak incelenmesi
3. İlgilenilen gende meydana gelen mutasyona bağlı olarak, hücre içerisindeki çeşitli mRNA ifadelerinin değişiminin belirlenmesi
4. İlgilenilen gende meydana gelen mutasyona bağlı olarak, hücre içerisindeki çeşitli proteinlerin seviyesindeki değişimin analiz edilmesi
5. Moleküler hücre biyolojisine yönelik temel deneysel yöntemlerin uygulanması

Dersin Tanımı

Moleküler biyolojide sık kullanılan tekniklerin teorik ve pratik olarak öğretilmesi kapsamında; transfeksiyon, protein izolasyonu, western blot ve ELISA teknikleri ile protein seviyesi ölçümü, ko-immünopresipitasyon tekniği ile proteinler arası etkileşimin incelenmesi, 2D jel elektroforezi tekniğiyle proteomik analiz ve yolak analizlerinin gerçekleştirilmesi ve qPCR tekniği ile mRNA seviyesi ölçümü deneylerinin gerçekleştirilmesi, sonuçlarının yorumlanması.

Koordinatörleri
Aslı Kumbasar
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024