Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 454E - Hesaplamalı Kimyaya Giriş
 

KIM 454E - Hesaplamalı Kimyaya Giriş

Dersin Amaçları

1. Başlangıç seviyesinde hesaplamalı kimya alanının tanıtılması, temellerinin oluşturulması
2. Kimyasal problemlere hesaplamalı kimya yöntemlerinin ne şekilde uygulanacağının öğretilmesi
3. Atomik ve moleküler elektronik yapı ile bunların spektroskopiyle olan ilişkilerinin anlaşılmasına yardımcı olan hesaplamalı kimya yöntemlerinin uygulanması

Dersin Tanımı

Kuantum Mekaniği temel kavramlarının basit model sistemlerin (sonsuz kuyuda parçacık, harmonik salınıcı ve katı dönücü) kuantum mekanik çözümlerinin gözden geçirilmesi. Hesaplamalı Kimya’ya giriş, moleküler modelleme yöntemlerinin tanıtılması ve uygulamaları, Hartree-Fock yöntemi ve basit moleküllere uygulanması, geometri optimizasyonu, moleküler özelliklerin (iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, kuvvet sabiti, dipol moment, uyarılma enerjisi) hesaplanması, moleküler orbital enerjilerinin hesaplanması, molekül orbitallerinin 3-boyutlu modellenmesi, yoğunluk fonksiyoneli yöntemi, moleküler spektroskopi, termodinamik fonksiyonların hesaplanması ve tepkime termodinamiğine uygulanması, moleküller arası etkileşimlerin hesaplanması, moleküler mekanik yöntemi ve konformer analizi

Koordinatörleri
Berkay Sütay
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024