Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 202E - Dünya Tarihi
 

ITB 202E - Dünya Tarihi

Dersin Amaçları

1. İnsanlık tarihi boyunca kurulmuş medeniyetlerin toplumsal, ekonomik örgütlenmelerinde ve devlet yapıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ve bunların nedenlerini analiz etmek;
2. Bu medeniyetlerin yükseliş ve çöküş dinamiklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmek;
3. Medeniyetlerin karşılaştıkları problemleri aşmak amacıyla gösterdikleri kültürel, sosyal, teknolojik yaratıcılıklar ve birbirleriyle girdikleri teknolojik ve kültürel alışverişleri incelemek;
4. Modern toplumların ortaya çıkışını tarihi medeniyetlerin toplumsal analizi ışığında tekrar değerlendirmek.

Dersin Tanımı

Bu dersin amacı, öğrencilere antik çağlardan günümüze, insanlık tarihi boyunca kurulmuş belli başlı dünya medeniyetlerini tanıtmak; bu medeniyetlerin kuruluş, yükseliş ve çöküşleri hakkında karşılaştırmalı ve tarihsel olarak bilgi vermek ve analitik bir perspektif kazandırmaktır. İnsanlık tarihi boyunca kurulmuş medeniyetlerin toplumsal örgütlenme anlayışındaki benzerlikler ve farklar; bu medeniyetlerin nüfus artışı, yiyecek kıtlığı, göçmen kavimlerin saldırıları karşısında yaşadıkları sıkıntılar ve bunları aşma çabaları, kültürel ve teknolojik olarak insanlığın ortak birikimine yaptıkları katkılar ve en nihayetinde modern toplumların doğuşuna olanak tanıyan siyasal, toplumsal ve ekonomik alanda kaydettikleri ilerlemeler bu ders çerçevesinde ele alınacaktır.

Koordinatörleri
Ebubekir Ceylan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024