Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 427E - Elektrokimya
 

KIM 427E - Elektrokimya

Dersin Amaçları

1.Elektrokimyanın temel prensiplerini,
2.Elektrokimyasal uygulamaları öğretmek

Dersin Tanımı

Elektrokimyaya giriş, tarihçe, iletkenlik, zayıf ve kuvvetli elektrolitler, Kohlraus, Onsager, Arrhenius, Oswald Kanunları, Debye Huckel Kanunu, aktivite, aktivite katsayısı, iyonik şiddet, temas potansiyeli, yarı pil potansiyeli, elektrod tipleri, pil diyagramı, Galvanik pil, E0, kendiliğinden reaksiyon, istenmeyen Galvanik pil; korozyon, Nernst denklemi, termodinamik fonksiyonlar, elektrokimyasal teknik uygulamaları; potansiyometri, EMK ölçümleri; Galvanik ve elektrolitik pil farkı, Keq(denge sabiti), Ksp(çözünürlük çarpımı sabiti), pH, aktivite sabiti, pilin sıcaklık katsayısından entalpi ve entropisinin bulunması, potansiometrik titrasyon, kondüktometrik titrasyon, elektrolitik pil, Faraday konunu, endustriyel uygulamalar, transfer sayısı, aşırı gerilim, voltametry (liner, döngüsel), elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS), iletken polimerlerin elektrokimyasal sentez ve karakterizasyonu, korozyon ölçüm ve korunma teknikleri, korozyon; çeşitleri, ölçümü ve koruma yöntemleri.kapasitör, pil hazırlanması ve elektrokimyasal karakterizasyonu; yakıt pili, solar güneş pili, elektroeğirme metodu, elektrokimyasal sensorler ve uygulamaları

Koordinatörleri
Belkıs Ustamehmetoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024