Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 232 - Organik Kimya II
 

KIM 232 - Organik Kimya II

Dersin Amaçları

1. Organik kimyanın temel gruplardan olan karbonil bileşiklerini ve aromatik bileşikleri
tanıtmaktır.
2. Organik kimyada bir kimyasal reaksiyonları için mekanizma önerisi yapma becerisini
kazandırmaktır.
3. Organik molekülleri bir tasarım ürünü olarak ele alıp, sentezleri için yöntemler
önerebilme (tasarım-problem çözebilme) becerilerini kazandırmaktır.

Dersin Tanımı

Aldehit ve ketonlar, elektrofilik karbon atomunda reaksiyonlar, karbosilik asit ve
türevleri, grubunda nükleofilik yerdeğiştirme, enol ve enolat iyonları, halojenleme,
alkilleme ve kondenzasyon reaksiyonları, konjuge katılma reaksiyonları, aminler,
aromatik bileşikler, aromatik elektrofilik ve nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları,
polinükleer aromatik hidrokarbonlar, heterosiklik bileşikler.

Koordinatörleri
Turan Öztürk
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024