Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 202 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sayısal Yöntemler
İngilizce Numerical Methods
Dersin Kodu
MAT 202 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Barış Can Ülker
Dersin Amaçları Bu ders nümerik yöntemler aracılığıyla mühendislik ve bilimde hesaplama ve modellemeye giriş niteliğindedir. Dersin amacı, öğrencilere modern analitik ve nümerik yöntemleri tanıtarak mühendislik problemlerinin çözümüne öncülük etmektir. Dersin temel hedefi mühendislik ve bilimde karşılaşılan problemlerin mekanik davranışını analik ve nümerik olarak simüle etmek için gerekli bilgi birikimini sağlamaktır. Bu amaçla öğrencilerin, karşılaştıkları problemlerin önce fiziksel boyutunu anlamaları beklenmekte, sonra bu ders kapsamında öğretilecek nümerik yöntemler ve çözüm önerileriyle problemlerin çözümüne doğru yaklaşmaları sağlanmaktadır. Kısaca bilim, endüstri ve mühendislikte oldukça geniş bir alanda oluşan problemlerin çözümünde sayısal yöntemlerin (örn. Sonlu elemanlar yöntemi) nasıl uygulanacağı anlatılacaktır.
Dersin Tanımı Dersin Tanımı

1. Sayısal yöntemlere giriş
2. Sayısal yöntemlerde hata analizi
3. Doğrusal eşitliklerin ve sistemlerin çözümü
4. Analitik çözümler,
5. Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözümleri,
6. Özdeğerler ve özvektörler
7. Yaklaşım yöntemleri interpolasyon ve ekstrapolasyon
8. Sayısal türev ve sayısal integrasyon
Dersin Çıktıları a) Mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik analitik düşünme yeteneğinin geliştirilmesi
b) Mühendislikte karşılaşılan sınır değer problemlerin çözümünde kullanılacak sayısal yöntemlerin öğrenilmesi için gerekli alt yapıyı hazırlamak
c) Sayısal yöntemleri diferansiyel denklemlerin çözümünde kullanmak
d) Sayısal yöntemlerle problem çözümü için kullanılan ve kullanışlı arayüzüne sahip bilgisayar programlarından MATLAB’in öğrenilmesi
e) MATLAB’te algoritma yazımı
f) Problemlerin çözümünde gerekli fiziksel altyapıyı matematiksel çözümle birlikte kullanabilme becerisi
Önkoşullar MAT 102 en az DD veya MAT 102E en az DD
veya MAT 104 en az DD veya MAT 104E en az DD
Gereken Olanaklar MATLAB Programi
Diğer
Ders Kitabı 1- Nurhan Karaboğa, “Sayısal Yöntemler ve MATLAB Uygulamaları” Nobel Yayıncılık, 2012.
2- Bober, W., Tsai, C.T., Masory, O., “Numerical and Analytical Methods with MATLAB”, CRC Press, 2009.
3- Selahattin Gültekin, “MATLAB ile Nümerik Analiz”, Papatya Yayıncılık İstanbul, 2012.
4- Chapra, S. “Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists”, Mc-Graw Hill New York, 2012.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024