Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 213E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Matematik III
İngilizce Calculus III
Dersin Kodu
MAT 213E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
4 5 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Sezgin Altay Demirbağ
Sezgin Altay Demirbağ
Dersin Amaçları 1 - Çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, kısmi türev ve çok katlı integral kavramlarını kullanma becerisi sağlamak.
2 - Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı Çok değişkenli fonksiyonlar; limit, süreklilik, kısmi türevler, doğrultuya göre türev, gradient vektör, teğet düzlem, normal doğru denklemi, lineerleştirme ve diferansiyellenebilirlik, Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum, Lagrange çarpanları metodu, Taylor formülü, iki ve üç katlı integraller, değişken dönüşümleri ve çok katlı integrallerin uygulamaları, çok katlı genelleştirilmiş integraller, eğrisel integraller, vektör alanları, yoldan bağımsızlık, potansiyel fonksiyonu, eğrisel integrallerin temel teoremleri, düzlemde Green teoremi, yüzey alanı ve yüzey integrali, Stokes ve Diverjans teoremleri
Dersin Çıktıları 1 - Çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik kavramlarını kullanabilme; kısmi türev hesaplayabilme; teğet düzlem, doğrultuya göre türev ve gradiyent bulabilme; ekstremum problemlerini ikinci türev testi ve Lagrange çarpan metodu ile çözebilir.
2 - Çok katlı integralleri çözebilme; alan ve hacim hesabında çok katlı integralleri kullanabilir.
3 - Eğrisel ve yüzey integrallerini hesaplayabilme; Potansiyel fonksiyon bulabilme; Green,Stokes ve diverjans teoremlerini kullanabilir.
Önkoşullar CALCULUS II
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024