Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MUH 312E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sürekli Ortamlar Mekaniği II
İngilizce Continuum Mechanics II
Dersin Kodu
MUH 312E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ahmet Kırış
Dersin Amaçları 1. Sürekli ortamın termodinamiğinin temel denklemlerini elde etmek.
2. Bünye denklemini tanıtmak ve bünye teorisinin aksiyomlarını vermek.
3. Bünye aksiyomlarını uygulayarak, elastic, termoelastik, viskoelastik malzemeler viskoz akışkanların bünye denklemlerinin elde edilmesini ve lineerleştirmelerini öğretmek ve değişik uygulamalarını yapmaktır.
Dersin Tanımı Objektif vektörler ve tansörler, gerilme akısı, Bünye teorisi, bünye aksiyomları, termodinamik kısıtlar, anizotropi, izotropi, invaryant tansör fonksiyonları. Özel bünye denklemleri, elastik ve termoelastik katılar, termoviskoz akışkanlar, viskoelastisite. Lineerleştirilmiş çeşitli teorilerde örnekler.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci
I. Termodinamiğin ilkelerini uygulayabilme
II. Bünye denklemi kavramını ve bünye aksiyomlarını anlama
III. Bünye aksiyomlarını kullanarak elastik, termoelastik, viskoelastik ve viskoz akışkanların bünye denklemlerini elde etme
IV. Lineer bünye denklemlerini elde edebilme ve bu denklemleri çeşitli problemlere uygulayabilme
Önkoşullar MUH311 min DD
Gereken Olanaklar
Diğer %70 derse devam zorunludur.
Ders Kitabı Sürekli Ortamlar Mekaniği (Giriş ), E. S. Şuhubi, İTÜ Rektörlüğü, 1993.
Diğer Referanslar Eringen A. C., Mechanics of Continua, Krieger Publishing Company, 1980.
Reddy J. N., Principles of Continuum Mechanics, Cambridge Univ., 2010.
Gonzalez O. and Stuart A. M., A first course in Continuum Mechanics, Cambridge Univ, 2008.
Lai M., Krempl E., Ruben D., Introduction to Continuum Mechanics, Elsevier, 2010.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024