Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 141E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Lineer Cebir I
İngilizce Linear Algebra I
Dersin Kodu
MAT 141E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ceni Babaoğlu
Dersin Amaçları 1) Lineer denklem sistemlerini ve matris cebrini tanıtmak.
2) Lineer denklem sistemlerinin çözümlerinin yorumlanmasında matrislerin kullanımını öğretmek.
3) Determinant fonksiyonunu tanıtmak ve determinant özelliklerinin yanı sıra bir matrisin tersinin bulunmasında ve lineer denklem sistemlerinin çözümünde determinantların kullanılmasını öğretmek.
4) Vektör uzaylarını, alt vektör uzaylarını tanıtmak, lineer bağımsızlık, taban, boyut ve koordinatlar hakkında bilgilendirmek.
5) Vektör uzaylarında iç çarpım kavramını vermek ve iç çarpım yardımıyla diklik kavramını geliştirmek.
Dersin Tanımı Lineer denklem sistemleri ve matrisler; matris işlemleri, özel matrisler, elemanter satır ve sütun işlemleri, echelon form, elemanter matrisler, ters matris, eşdeğer matrisler. Determinantlar; determinant özellikleri, işaretli minörler ve bir matrisin Ek matrisi, ters matrisin elde edilişi, lineer denklem sistemlerinin çözümleri, Kramer kuralı. Vektör Uzayları; vektör uzayları, alt uzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, bir matrisin rankı. İç çarpım uzayları; standart iç çarpım, ortogonal alt uzaylar, bir alt uzayın ortogonal tümleyeni, iç çarpım, iç çarpım uzayları, normlu uzaylar, Cauchy-Schwarz eşitsizliği, ortogonal tabanlar, ortogonal matrisler, Gram-Schmidt ortogonalleştirme yöntemi.
Dersin Çıktıları 1) Matris yöntemlerini kullanarak lineer denklem sistemlerini çözebilir.
2) Determinant özelliklerini öğrenir ve uygulayabilir.
3) Reel vektör uzayı ve alt uzay kavramlarını öğrenir ve kullanır.
4) Tabanları, boyutu ve lineer bağımsızlığı kavrar ve kullanır.
5) İç çarpım yardımıyla problemler ve uygulamalar çözebilir.
6) Gram-Schmidt yöntemiyle bazları ortonormal bazlara dönüştürebilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020