Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 112E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Matematik II
İngilizce Mathematics II
Dersin Kodu
MAT 112E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 6 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Semra Ahmetolan
Dersin Amaçları 1. İntegral tekniklerini kullanarak integral hesaplamayı öğretmek.
2. Analitik Geometrinin temel tanımlarını vermek.
3. Dizi ve seri konusunda öğrenciyi detaylı olarak bilgilendirmek.
Dersin Tanımı İntegral Teknikleri: Kısmi İntegrasyon, Rasyonel Fonksiyonların İntegrasyonu, Trigonometrik İntegraller, Trigonometrik Dönüşümler, Sayısal İntegrasyon, Genelleştirilmiş İntegraller.
Konikler ve Kutupsal Koordinatlar: Konikler ve Kuadratik Denklemler, Kutupsal Koordinatlar, Kutupsal Koordinatlarda alan ve Yay Uzunluğu.
Sonsuz Diziler ve Seriler: Diziler, Sonsuz Seriler, İntegral testi, Karşılaştırma Testi, Oran ve Kök Testi, Alterne Seriler, Kuvvet Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri.
Uzayda Vektörler: Vektörler, Skaler ve Vektörel Çarpım, Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri, Silindirler ve Kuadrik Yüzeyler.
Vektör Değerli Fonksiyonlar: Vektör Değerli Fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integrali.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci;
I. İntegral tekniklerini kullanarak integral hesaplayabilir.
II. Kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu hesabı yapabilir.
III. Dizilerin ve serilerin yakınsaklığını, kuvvet serilerin yakınsaklık yarıçapını bulmayı öğrenir.
IV. Bir fonksiyonu Taylor serisine açmayı ve yapılan hatayı bulmayı öğrenir.
V. Üç boyutlu uzayda vektörlerin skaler ve vektörel çarpımını , doğru ,düzlem ve kuadrik yüzeylerin denklemlerini yazmayı öğrenir.
VI. Vektör değerli fonksiyonlar için limit, süreklilik ve integral kavramlarını kullanmayı öğrenir
Önkoşullar MAT111 MIN DD / MAT111E MIN DD/MAT103 MIN DD / MAT103E MIN DD
MAT101E MIN DD/MAT 101 MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı : Thomas’ Calculus, 11/E, 11th Edition G.B Thomas, M.D. Weir, J. Hass and F.R. Giordano
Thomas’ Calculus, 12/E, 12th Edition J. Hass, G.B. Thomas and M.D. Weir.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020