Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / GEO 525E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Coğrafi Bilgi Sistemi Analizleri
İngilizce Geographic Information System Analysis
Dersin Kodu
GEO 525E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ahmet Özgür Doğru
Dersin Amaçları Dersin Amaçları1. CBS analizlerinin teorik altyapısını incelemek
2. CBS analizlerinin kullanım alanlarını ve olanaklarını incelemek
3. Dönem projesi aracılığı ile pratik yeteneklerin geliştirilmesini sağlamak
4. Uygulama sonuçlarını kartografik tasarım ilkelerine uygun olarak haritalar aracılığı ile sunmak
Dersin Tanımı CBS veritabanlarının kurulması CBS uygulamalarının temel adımlarından biridir. Fakat CBS uygulamalarının faydalı sonuçları ise iyi tasarımlanmış bu veritabanlarında saklanan mekansal veriler kullanılarak gerçekleştirilen uygun mekansal analizler ile elde edilebilmektedir. Bu ders mekânsal olguların yerini, miktarını, dağılımını, değişimini ve birbirleri olan ilişkilerini belirlenmesi ve sunulmasında kullanılan CBS analizlerinin teorik altyapısını ve pratik uygulamasını içermektedir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Mekan olgusunu algılama ve kavrama
2. Geomatik mühendisliğinde mekana ilişkin analiz yöntemlerini kavrama ve uygulama, mevcut yöntemleri değerlendirebilme, yeni yöntemleri geliştirebilme
3. Farklı amaçlar için uygun mekansal analiz yöntemlerini belirleyebilme ve kullanabilme
4. Mekansal analiz sonuçlarını uygun kartografik tasarım yöntemlerini kullanarak haritalar aracılığı ile sunabilme.
5. Mekansal analizlerin mekansal sorunların çözülmesi ve karar verme mekanizmalarına katkısını kavrama
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Llyod, C.D.,2011. Local Models for Spatial Analysis, 2nd Ed., CRC Press: Tayor and Francis Group, p. 352.

Mitchell, A., 1999. The ESRI Guide to GIS Analysis Volume 1: Geographic Patterns & Relationships, ESRI Press, Redlands California, p. 186.
Mitchell, A., 2009. The ESRI Guide to GIS Analysis Volume 2: Spatial Measurements & Statistics, ESRI Press, Redlands California, p. 238.
Kraak, M.J., and Ormeling, F.J., 2010. Cartography: Visualization of Spatial Data, 3rd Ed., Longman, London, p.224.

Slocum, T.A. McMaster, R.B., Kessler, F.C., and Howard, H.H.2009.

Thematic Cartography and Geovisualization, 3rd Ed., Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall, p.561.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020