Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 020 - Modernitenin Oluşumu
 

ITB 020 - Modernitenin Oluşumu

Dersin Amaçları

Dersin Hedefi öğrencinin modernlik, aydınlanma, çağdaşlaşma, sekülarizm, demokrasi, otorite, diktatörlük, birey, köy ve kent karşıtlığı, kitle, devlet ve kapitalist ekonominin bunlarla ilişkisini eleştirel olarak tartışabilme yetisini geliştirmektir. Amaç öğrencinin bu kavramların klasik tanımları yanında 20. yy.'da bunlara eklenen yeni anlamlarıyla birlikte modernlikten yana ve modernite karşıtı tezleri tanıması ve bunları eleştirebilecek bilgi ve düşünce formasyonunu elde edebilmesidir.

Dersin Tanımı

Modernite, aydınlanma, kapitalizm, burjuva toplumu, sanayi toplumu, bilim ve teknoloji toplumu son üç yüzyıl içinde insanın var oluşunu temelden değiştiren toplumsal biçimlenişe verilen değişik adlardır. Bu yeni toplum biçimini oluşturan ve sürekliliğini sağlayan güçler kadar buna karşı çıkan ve yıkıcı olabilen akımlar da bu biçimlenişi anlamak için önemlidir. Derste modern olmak, dünyevi olmak, demokrasi, eleştirel akıl gibi modernitenin temel kavramları üzerinde durulacak ve otorite, diktatörlük, kitle olgusu gibi modernite karşıtı formasyonlar Kant, Max Weber, Barrington Moore, Canetti ve Richard Sennett'ten metinlerle incelenecektir.

Koordinatörleri
Arif Çağlar
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022