Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 262E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Atom ve Molekül Yapısına Giriş
İngilizce Int. Atomic & Molec. Str.
Dersin Kodu
KIM 262E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nurcan Tüzün
Dersin Amaçları 1. Başlangıç seviyesinde kuantum mekaniğin fiziksel ve matematiksel temellerinin oluşturulması
2.Kimyasal problemlere kuantum mekanik yöntemler kullanılarak nasıl yaklaşıldığının öğretilmesi
3. Atomik ve moleküler elektronik yapı ile bunların spektroskopiyle olan ilişkilerinin anlaşılmasına yardımcı olan yöntemlerin öğretilmesi
Dersin Tanımı Dersi takip etmek için gerekli matematik alt yapının gözden geçirilmesi ( Operatörler, Kompleks sayılar, diferansiyel denklemler, Schrödinger denklemi ve basit bir model sistem için ( kutudaki parçacık problemi) çözümleri, Enerjinin kuantizasyonu, İki atomlu moleküllerdeki çekirdek hareketlerinin ( titreşim, dönme) matematiksel modellerle ( harmonik sarkaç, katı döneç) incelenmesi, moleküler özelliklerin ( bağ kuvveti, bağ uzunluğu) IR ve mikrodalga frekansları ile ilişkileri, Hidrojen atomu için elektronik Schrödinger denkleminin çözümlerinden elde edilen sonuçların tartışılması, Orbital kavramı, Hidrojenimsi ( tek elektronlu atomik) sistemlerin incelenmesi, Çok elektronlu atomlar, Born-Oppenheimer yaklaştırması, Helyum atomu, Varyasyon prensibi, Diatomik moleküllerin elektronik yapıları
Dersin Çıktıları I. Enerji kuantizasyonu kavramını kullanarak atomik spektrumlarda görülen soğurma çizgilerini anlayabilme ve açıklayabilme
II. Kuantum mekanik operatörleri tanıyabilme ve basit sistemler için toplam enerji operatörünü yazabilme
III. Basit sistemler için tek boyutta Schrödinger denklemini yazabilme ve çözebilme
IV. Dalga fonksiyonu, normalizasyon, enerji dejenerasyonu, tünelleme gibi kuantum mekanikte karşılaşılan temel kavramları anlayabilme ve kullanabilme
V. İki atomlu moleküllerdeki titreşim ve dönme gibi çekirdek haraketlerini temsil eden Schrödinger denklemini yazabilme ve çözümden elde edilen dalga fonksiyonlarını ve enerji ifadelerini anlayabilme ve kullanabilme
Önkoşullar (KIM111 / KIM111E MIN DD) ve (FIZ 101/FIZ 101E MIN DD) ve (MAT201/MAT 201E MIN DD)
Gereken Olanaklar yok
Diğer
Ders Kitabı Physical Chemistry, P.W. Atkins, Oxford Uni. Press, 5th Edition, 1994
Quantum Mechanics for Chemists, David O. Hayward, RS.C, 2002
Physical Chemistry, Ira N. Levine, Mc Graw Hill, 5th Edition, 2002
All Physical Chemistry and Quantum Chemistry Books
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020