Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 141E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Lineer Cebir I
İngilizce Linear Algebra I
Dersin Kodu
MAT 141E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gülçin Mihriye Muslu
Dersin Amaçları 1.Lineer denklem sistemlerini ve matris cebrini tanıtmak.
2.Lineer denklem sistemlerinin çözümlerinin yorumlanmasında matrislerin kullanımını
öğretmek.
3.Determinant fonksiyonunu tanıtmak ve determinant özelliklerinin yanı sıra bir matrisin
tersinin bulunmasında ve lineer denklem sistemlerinin çözümünde determinantların
kullanılmasını öğretmek.
4.Vektör uzaylarını, alt vektör uzaylarını tanıtmak, lineer bağımsızlık, taban, boyut ve
koordinatlar hakkında bilgilendirmek.
Dersin Tanımı Lineer denklem sistemleri ve matrisler; matris işlemleri, özel matrisler, elemanter satır ve sütun
işlemleri, echelon form, elemanter matrisler, ters matris, eşdeğer matrisler. Lineer denklem
sistemlerinin çözümleri. Determinantlar; determinant özellikleri, işaretli minörler ve bir matrisin ek
matrisi, ters matrisin elde edilişi, Cramer kuralı. Vektör Uzayları; vektör uzaylarının tanımı, alt
uzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi ve izomorfizim, bir
matrisin rankı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
I- Matris yöntemlerini kullanarak lineer denklem sistemlerini çözebilir.
II- Determinant özelliklerini öğrenir ve uygulayabilir.
III- Reel vektör uzayı ve alt uzay kavramlarını öğrenir ve kullanır.
IV- Tabanları, boyutu ve lineer bağımsızlığı kavrar ve kullanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Bernard Kolman, David R. Hill, 2008, “Elementary Linear Algebra with Applications”, 9th Edition,
Prentice Hall, ISBN:0-13-135063-3.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020