Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / BIO 214E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mikrobiyoloji
İngilizce Microbiology
Dersin Kodu
BIO 214E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Zeynep Dilek Heperkan
Dersin Amaçları Tıp, çevre, endüstri ve gıda alanında önemli olan bakteriler, fungi, protozoa algler, ve virüsler gibi hücreler hakkında temel bilgilerin kazandırılmasıdır. Ayrıca takım çalışma pratiğinin mühendislik etiği bilincinin, farklı kaynaklardan bilgiye ulaşma bilincinin ve yaşam boyu öğrenme bilincinin kazandırılmasıdır.
Dersin Tanımı Mikroorganizmaların özellikleri; hücre biyolojisi; beslenme, metabolizma ve enerji; miroorganizma gelişmesi ve gelişme gereksinimleri; kinetik; mikroorganizmalarda çeşitlilik; virüsler; izolasyon ve identifikasyon yöntemleri; mikrobiyal genetik ve gen ekspresyonunun düzenlenmesi konuları kapsanacaktır.
Dersin Çıktıları Hücre ve hücrenin kısımları, mikroorganizma gelişmesini etkileyen faktörler ile ilgili temel bilgiler. Problemler arasında ilişkilerin kurulması. Diğer öğrenciler ile iletişim. Farklı kaynaklardan bilgiye ulaşma bilinci.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı .Prescott’s microbiology. 2013. Willey, J.M., Sherwood, L.M., Woolverton, C.J. 8.edt. McGraw-Hill, N.Y.
Diğer Referanslar 1.Brock Biology of microorganisms. 2006.
M.T. Madigan, J.M. Martinko, J. Parker. Prentice Hall International, Inc.
2. Microbiology, an Introduction.2006.
G.Tortora, B.Funke, C. Case. Wesley Longman,N.Y.832
3. Mikrobiyoloji ders notları D.Heperkan
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023