Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MUH 321E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Giriş ve hata analizi
2 Doğrusal olmayan denklemler için kök bulma yöntemleri
İkiye Bölme, Newton-Raphson, Kiriş, Sabit Kesen, Müller ve Sabit Nokta İterasyonu Yöntemleri
3 Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü
Doğrudan yöntemler: Gauss-Eliminasyon, Gauss-Jordan, Cramer, LU Ayrıştırımı (Dolittle, Crout, Cholesky)
İteratif Yöntemler: Gauss-Jacobi, Gauss-Seidel
4 Özdeğer ve özvektör hesabı
Kuvvet, Ters-kuvvet, Kuvvet-kaydırma, İz yöntemleri
5 Özdeğer ve özvektör hesabı
Householder ve QR yöntemleri
6 Interpolasyon ve Ekstrapolasyon
Polinom uydurma, Lagrange, Hermit ve Newton bölünmüş fark yöntemleri
7 Interpolasyon ve Ekstrapolasyon
Sonlu farklar
İleri, Geri ve Merkezi sonlu farklar
8 Interpolasyon ve Ekstrapolasyon
Kübik Spline, En küçük kareler yöntemi ve linerleştirme
9 Sayısal Türev
Birinci ve yüksek mertebeden türevler, Lagrange 3 ve 5 nokta formülleri, Richardson yöntemi
10 Sayısal Integrasyon
Newton-Code formülleri: Trapez, Simpson 1/3, Simpson 3/8 yöntemleri
11 Adi diferensiyel denklemlerin sayısal çözümleri
Taylor, Euler yöntemleri, Runge-Kutta ikinci mertebe yöntemi
12 Adi diferensiyel denklemlerin sayısal çözümleri
Runge-Kutta ikinci mertebe yöntemleri: Euler-Caucy, Heun, Çokgen yöntemleri
Runge-Kutta dördüncü mertebe yontemi
13 Adi diferensiyel denklem sistemlerinin sayısal çözümleri
Euler ve Runge-Kutta yöntemleri
14 Adi diferensiyel denklem sistemlerinin sayısal çözümleri
Yüksek mertebeden denklemlerin Euler ve Runge-Kutta yöntemleri ile çözümü
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022