Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 214E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Matematik IV
İngilizce Mathematics IV
Dersin Kodu
MAT 214E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 4 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Semra Ahmetolan
Dersin Amaçları 1. Öğrenciye Matematiksel Analiz’in teknik ve yöntemlerini öğretmek ve öğrencinin bu yöntemlerde
belirli bir seviyede yeterliğe ulaşmasını sağlamak.
2. Öğrencinin Matematiksel Analiz’in teknik ve yöntemlerini, öğrenmiş olduğu Matematik I, II, III
konularını pekiştirmesi için kullanmasını sağlamak.
Dersin Tanımı Dizi Limitleri, Sınırlı Diziler, Gerçel Sayı Kümeleri, Sınırlı Fonksiyonlar, Fonksiyonlarda Limit,
Monoton Fonksiyonlar, Süreklilik, Sürekli Fonksiyonların Özellikleri, Düzgün Süreklilik, İntegral Tanımı
İntegralin Özellikleri, Riemann İntegrallenebilirlik için Gerek ve Yeter Koşullar, Noktasal ve Düzgün
Yakınsaklık, R
n
’de Kümeler ve Fonksiyonlar, Diferansiyellenebilen Fonksiyonlar, Kapalı ve Ters
Fonksiyon Teoremleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan bir öğrenci
I. Dizilerde limit teoremlerinin kanıtlarını bilme, bu teoremleri limit hesaplarında doğru kullanabilme,
II. Sınırlı, monoton, sürekli ve düzgün sürekli fonksiyonlarla ilgili teoremlerin kanıtlarını bilme ve bu
teoremleri kullanabilme,
III. Riemann integrallenebilme için gerek ve yeter koşulları, bir fonksiyonun integrallenebilir olup
olmadığını belirlemede, Riemann integralinin özelliklerini integral hesabında kullanabilme,
IV. Fonksiyon serilerinde noktasal veya düzgün yakınsaklığı belirleyebilme,
V. Ters ve kapalı fonksiyon teoremlerini kanıtlayabilme ve kullanabilme,
becerilerini kazanır.
Önkoşullar MAT213 MIN DD/ MAT213E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı W.R. Parzynski & P.W. Zipse, Introduction to Mathematical Analysis, McGraw-Hill, International
Edition, 1987.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020