Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 213E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Matematik III
İngilizce Calculus III
Dersin Kodu
MAT 213E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
4 3 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayşe Peker
Dersin Amaçları 1. Çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, kısmi türev ve çok katlı integral kavramlarını
kullanma becerisi sağlamak.
2. Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı Çok değişkenli fonksiyonlar; limit, süreklilik, kısmi türevler, doğrultuya göre türev, gradient vektör,
teğet düzlem, normal doğru denklemi, lineerleştirme ve diferansiyellenebilirlik, Çok değişkenli
fonksiyonlarda maksimum ve minimum, Lagrange çarpanları metodu, Taylor formülü, iki ve üç
katlı integraller, değişken dönüşümleri ve çok katlı integrallerin uygulamaları, çok katlı
genelleştirilmiş integraller, eğrisel integraller, vektör alanları, yoldan bağımsızlık, potansiyel
fonksiyonu, eğrisel integrallerin temel teoremleri, düzlemde Green teoremi, yüzey alanı ve yüzey
integrali, Stokes ve Diverjans teoremleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci,
I. Çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik kavramlarını kullanabilme; kısmi türev
hesaplayabilme; teğet düzlem, doğrultuya göre türev ve gradiyent bulabilme; ekstremum
problemlerini ikinci türev testi ve Lagrange çarpan metodu ile çözebilme,
II. Çok katlı integralleri çözebilme; alan ve hacim hesabında çok katlı integralleri
kullanabilme,
III. Eğrisel ve yüzey integrallerini hesaplayabilme; Potansiyel fonksiyon bulabilme;
Green,Stokes ve diverjans teoremlerini kullanabilme
becerilerini kazanır.
Önkoşullar MAT112 MIN DD / MAT112E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Weir, M.D., J. Hass and F.R. Giardona, Thomas’ Calculus, 11th Edition, Pearson, Addison-
Wesley, Boston, 2005 (Bölümler: 8,10,11,12,13).
Diğer Referanslar Thomas, Jr. G.B. and RiL. Finney, Calculus and Analytic Geometry 9th edition, Addision-
Wesley, 1998 (Bölümler: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)
W.R. Parzynski and P.W. Zipse, Introduction to Mathematical Analysis, McGraw-Hill
International Edition, 1987, (Bölüm: 9.4)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024