Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MUH 311E - Sürekli Ortamlar Mekaniği
 

MUH 311E - Sürekli Ortamlar Mekaniği

Dersin Amaçları

Tansör ve vektör işlemlerini ve bir tansörün fiziksel anlamını öğretmek.
2. Bir sürekli ortamın şekil değişimi ve hareketi ile ilgili temel denklemleri ve tanımları öğretmek
3. Kütlenin korunumu, momentumun korunumu, açısal momentumun korunumu ve enerjinin
korunumu denklemlerini elde etmek.
4. Gerilme vektörü ve gerilme tansörü kavramlarını öğretmek.

Dersin Tanımı

Şekil değiştirme, boy ve açı değişimleri, alan ve hacim değişimleri. Şekil değiştirme değişmezleri, asal
doğrultular, uygunluk koşulları. Kinematik; hız, ivme, maddesel türev, yörünge, akım ve çıkış çizgileri.
Şekil değiştirme hızı, çevri. Çizgi, yüzey ve hacim integrallerinin kinematiği. Gerilme tansörü, asal
gerilmeler. Kütlenin korunumu, momentumun, açısal momentumun ve enerjinin denkliği denklemleri.

Koordinatörleri
Saadet Seher Özer
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023